TIN TỨC VPBank

Thẻ phi vật lý VPBank là gì? Cách đăng ký thẻ phi vật lý VPBank
Kiến thức tài chính

Thẻ phi vật lý VPBank là gì? Cách đăng ký thẻ phi vật lý VPBank

15/02/2023
199 lượt xem
Thẻ phi vật lý VPBank là sản phẩm thẻ tín dụng online của ngân hàng VPBank mang đầy đủ khả năng thanh toán như chiếc thẻ cứng thực thụ, tiện dụng vượt trội để bạn mua sắm online rút ngắn tối đa quá trình chờ đợi thẻ cứng. Để giải…