• Lãi suất thẻ tín dụng HSBC là bao nhiêu & Cách tính chi tiết
  Phạm Thị Như Lý

  Lãi suất thẻ tín dụng HSBC là bao nhiêu & Cách tính chi tiết

  Thẻ tín dụng HSBC có rất nhiều tiện ích và ưu đãi hấp dẫn cho người sử dụng. Bạn muốn sử dụng thẻ tín dụng của HSBC, nhưng bạn đang quan tâm về các khoản lãi suất của chúng. Hôm nay Fingo sẽ cùng bạn tìm hiểu về lãi suất thẻ tín dụng HSBC và cách tính lãi chi tiết nhé.

  lai suat the hsbc va cach tin don gian nhat
  Lãi suất thẻ tín dụng HSBC là bao nhiêu & Cách tính chi tiết

  Lãi suất thẻ tín dụng HSBC là gì?

  Lãi suất thẻ tín dụng HSBC là khoản phí mà chủ thẻ tín dụng phải trả khi thực hiện rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, hoặc không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán một phần tối thiểu/toàn bộ số dư nợ thẻ tín dụng của tháng liền kề trước.

  Tất cả các thẻ tín dụng HSBC đều có thời hạn miễn lãi. Nếu bạn hoàn trả một phần tối thiểu hoặc toàn bộ số dư tín dụng của mình trước ngày đến hạn, bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản lãi suất nào.

  Các bảng lãi suất thẻ tín dụng HSBC

  Lãi suất quá hạn thẻ tín dụng HSBC

  [table-loai-the style=”2″ ids=”36451,28345,23146,23147,23123″ post_type=”the-tin-dung”]

  Lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng HSBC

  [table-loai-the style=”1″ ids=”36451,28345,23146,23147,23123″ post_type=”the-tin-dung”]

  Lãi suất trả góp thẻ tín dụng HSBC

  Tên thẻ tín dụng Phí chuyển đổi trả góp
  Thẻ tín dụng HSBC Premier World Mastercard
  Thẻ tín dụng HSBC Visa Bạch Kim Online

  Tối đa 6,49%

  Thẻ tín dụng HSBC Visa chuẩn LiveFree

  Tối đa 6,49%

  Thẻ tín dụng HSBC Visa Bạch Kim Cash Back

  1,25% – 5,99%

  Thẻ tín dụng HSBC TravelOne

  Từ 1,99%

  Cách tính lãi suất thẻ tín dụng HSBC

  Đối với giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ

  Lãi suất thẻ tín udngj hsbc đối với giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ
  Lãi suất thẻ tín dụng HSBC đối với giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ

  Tùy vào cách bạn thanh toán dư mà lãi suất thẻ tín dụng HSBC và phí cho từng trường hợp sẽ khác nhau.

  Cách thanh toán tại ngày đáo hạn hoặc sớm hơnLãi, phí
  Trả đủ 100% (Thanh toán toàn bộ)Không phát sinh lãi suất thẻ tín dụng và phí trả chậm
  Trả từ 5% đến dưới 100%
  (Không thanh toán toàn bộ nhưng thanh toán từ khoản yêu cầu tối thiểu trở lên)
  Có phát sinh lãi suất thẻ tín dụng
  Trả dưới 5%
  (Thanh toán một khoản thấp hơn khoản thanh toán tối thiểu)
  Có phát sinh lãi suất thẻ tín dụng và phí trả chậm
  Bản tóm tắt lãi phí theo cách thanh toán tại ngày đáo hạn hoặc sớm hơn.

  Trường hợp 1: Thanh toán toàn bộ dư nợ vào hoặc trước ngày đến hạn thanh toán

  Đây là hình thức được ngân hàng ưu khuyên người dùng nên lựa chọn. Bởi nếu thanh toán toàn bộ dư nợ thì bạn sẽ không phải chịu bất kỳ khoản lãi suất nào. Tuy nhiên, những khoản tiền mặt ứng trước vẫn sẽ được tính theo biểu phí dịch vụ.

  Trường hợp 2: Thanh toán một khoản tối thiểu trở lên của dư nợ cuối kỳ vào hoặc trước ngày đến hạn thanh toán

  Trong trường hợp này, lãi suất thẻ tín dụng HSBC sẽ được áp dụng và được tính theo dư nợ cuối ngày sau mỗi giao dịch phát sinh trong tháng, cụ thể như sau:

  Ví dụ bạn sở hữu thẻ tín dụng HSBC Visa Chuẩn LiveFree có lãi suất 31.2%/năm, khoản thanh toán tối thiểu được quy định là 5% dư nợ cuối kỳ (tối thiểu 50.000 VND).

  Ngày sao kê thẻ tín dụng của bạn là ngày 7 hàng tháng, hạn thanh toán rơi vào ngày 22 hàng tháng. Trong tháng vừa qua bạn bắt đầu phát sinh các giao dịch như sau:

  Ngày 28/4: Bạn mua bộ ấm chén giá 1.000.000 VND. Vậy, dư nợ cuối ngày là 1.000.000 VND.

  Ngày 7/5: Đây là ngày ra sao kê thẻ tín dụng. Sao kê sẽ thể hiện thông tin:

  • Số tiền thanh toán toàn bộ: 1.000.000 VND
  • Số tiền cần thanh toán tối thiểu: 50.000 VND
  • Ngày đến hạn thanh toán: ngày 22/5

  Ngày 10/5: Bạn tiếp tục đi siêu thị hết 500.000 VND. Vậy, dư nợ cuối ngày cộng dồn là 1.500.000 VND.

  Ngày 22/05: Đây là ngày đến hạn thanh toán – tức là ngày số dư nợ cuối kỳ trên bảng sao kê của bạn vào ngày 7/5 đến hạn phải trả.

  Tuy nhiên, vào ngày này, bạn chỉ thanh toán 600.000 VND, khi đó số dư cuối ngày 22/05 sẽ là 900.000 VND

  Ngày 7/6: Đây là ngày sao kê tiếp theo của bạn. Bạn đã không thực hiện thêm giao dịch mua sắm nào. Khi đó, số dư cuối kỳ của bạn là 900.000 VND kèm theo số tiền lãi (chi phí tài chính).

  Tiền lãi (chi phí tài chính) tại ngày sao kê 7/6 được tính như sau:

  • Lãi suất tính trên số tiền 1.000.000 VND trong 12 ngày (từ ngày 28/04 đến 09/05):
   1.000.000 (dư nợ cuối ngày) x 31.2%/365 (lãi suất theo ngày) x 12 (ngày) = 10.258 VND
  • Lãi suất được tính trên số tiền 1.500.000 VND trong 12 ngày (từ ngày 10/05 đến 21/05)
   1.500.000 (dư nợ cuối ngày) x 31.2%/365 (lãi suất theo ngày) x 12 (ngày) = 15.387 VND
  • Lãi suất được tính trên số tiền 900.000 VND trong 17 ngày (từ ngày 22/05 đến 07/06)
   900.000 (dư nợ cuối ngày) x 31.2%/365 (lãi suất theo ngày) x 17 (ngày) = 13.079 VND

  Như vậy, tổng số tiền lãi và phí thể hiện trên bảng sao kê ngày 7/6 trong trường hợp này là 38.724 VND

  Trường hợp 3: Không thanh toán được ít nhất phần dư nợ tối thiểu trước hoặc vào ngày đến hạn thanh toán

  Trong trường hợp này, cả lãi suất và phí trả chậm sẽ được áp dụng.

  Tiếp tục ví dụ trên, nếu bạn thanh toán toàn bộ số dư nợ sau ngày đến hạn thanh toán, tức là thay vì thanh toán vào ngày 22/5, bạn thanh toán dư nợ thẻ 1.000.000 VND vào ngày 28/5.

  Ngày 7/6: Bảng sao kê thẻ tín dụng thể hiện số dư cuối kỳ của bạn bao gồm 500.000 VND kèm theo số tiền lãi (chi phí tài chính) và phí chậm thanh toán.

  Tiền lãi (chi phí tài chính) tại ngày sao kê 7/6 được tính như sau:

  • Lãi suất được tính trên số tiền 1.000.000 VND trong 12 ngày (từ ngày 28/4 đến 9/5)
   1.000.000 (dư nợ cuối ngày) x 31.2%/365 (lãi suất ngày) x 12 (ngày) = 10.258 VND
  • Lãi suất được tính trên số tiền 1.500.000 VND trong 18 ngày (từ ngày 10/5 đến 27/5)
   1.500.000 (dư nợ cuối ngày) x 31.2%/365 (lãi suất ngày) x 18 (ngày) = 23.080 VND
  • Lãi suất được tính trên số tiền 500.000 VND trong 11 ngày (từ ngày 28/5 đến 7/6)
   500.000 (dư nợ cuối ngày) x 31.2%/365 (lãi suất ngày) x 11 (ngày) = 4.702 VND

  Vậy tổng số tiền lãi tại ngày 7/6 là 38.040 VND

  Phí trả chậm tại ngày 7/6 là 80.000 VND vì phí trả chậm được quy định là 4% trên số tiền tối thiểu (tối thiểu 80.000 VND). Ở ví dụ này, phí trả chậm 4% x 50.000 = 2.000 VND nhỏ hơn 80.000 VND.

  Như vậy, tổng số tiền lãi và phí thể hiện trên bảng sao kê ngày 7/6 trong trường hợp này là 38.040 + 80.000 = 118.040 VND

  Đối với giao dịch rút tiền mặt tại ATM

  Lãi suất thẻ tín dụng HSBC đối với giao dịch rút tiền mặt ATM
  Lãi suất thẻ tín dụng HSBC đối với giao dịch rút tiền mặt ATM

  Nếu bạn thực hiện rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, phí ứng trước tiền mặt và lãi suất sẽ được áp dụng ngay tại thời điểm bạn rút. Để hiểu thêm về cách tính phí và lãi của thẻ tín dụng khi rút tiền mặt, hãy tham khảo ví dụ sau:

  Lãi suất thẻ tín dụng HSBC Visa Bạch Kim Cash Back là 33%/năm, có hạn mức 25 triệu và phí rút tiền mặt là 4%/giao dịch được quy định bởi ngân hàng.

  Ngày 1/2, bạn thực hiện rút 10 triệu VND tiền mặt từ máy ATM và dự định 2 tuần sau (14 ngày) sẽ trả lại cho ngân hàng. Tổng số tiền bạn cần thanh toán lại cho ngân hàng vào ngày 14/2 là: 10.531.638 VND

  Cách tính:

  • Phí rút tiền mặt 4% ngay khi bạn thực hiện giao dịch tại ATM là 400.000 VND
   Phí rút tiền mặt = 10.000.000 (số tiền rút) x 4% (phí rút tiền mặt) = 400.000 VND
  • Thẻ tín dụng của bạn là 33%/năm lãi suất được tính hàng ngày kể từ thời điểm bạn ứng trước tiền mặt cho đến khi hoàn trả đầy đủ.
   Tổng tiền gốc và phí rút tiền mặt ngay khi bạn rút tiền = 10.000.000 VND + 400.000 VND = 10.400.000 VND
   Tổng tiền lãi trong 1 năm = 10.400.000 VND x 33% = 3.432.000 VND
  • Chia số tiền lãi của một năm cho 365 ngày để tìm khoản lãi hàng ngày và nhân nó với số ngày bạn định trả nợ:
   3.432.000 VND / 365 (ngày) x 14 (ngày) = 131.639 VND.

  Vì vậy, vào ngày 14 tháng 2, khi bạn hoàn trả khoản ứng trước tiền mặt 10 triệu đồng mà bạn đã vay trong 2 tuần, bạn sẽ cần phải thanh toán = 10.531.639 VND (10.000.000 VND tiền gốc + 400.000 VND phí ứng trước tiền mặt + 131.639 VND tiền lãi)

  Lưu ý để tránh bị thu phí thẻ tín dụng

  Chọn loại thẻ tín dụng phù hợp

  Hiện nay có rất nhiều loại thẻ tín dụng khác nhau phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng. Do đó, bạn hoàn toàn có thể tìm được loại thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu của bạn. Có rất nhiều loại thẻ không mất phí thường niên, nhưng thẻ tín dụng có phí thường niên thường có kèm nhiều ưu đãi nổi bật hơn.

  Để lựa chọn cho mình một loại thẻ tín dụng phù hợp bạn làm một bài toán so sánh. Dựa trên những chi tiêu dự tính, tính toán xem việc bạn nhận tiền hoàn hoặc điểm thưởng đổi được từ các chi tiêu của thẻ tín dụng có nhiều hơn phí thường niên của thẻ hay không; hoặc các ưu đãi của thẻ tín dụng có xứng đáng với số tiền bạn phải trả hàng năm không. Từ đó mới ra quyết định đăng ký thẻ.

  Thanh toán dư nợ tín dụng đúng hạn

  Cách tốt nhất là bạn hãy trả hết (thanh toán toàn bộ) và đúng hạn số dư nợ trên thẻ tín dụng mỗi tháng. Nếu không thể thanh toán hết, hãy thanh toán nhiều nhất trong khả năng của bạn và số tiền thanh toán ít nhất phải bằng số tiền tối thiểu ngân hàng yêu cầu để tránh phát sinh phí chậm thanh toán.

  Hạn chế rút tiền mặt từ thẻ tín dụng

  Bạn nên tránh sử dụng thẻ tín dụng để rút tiền mặt. Mục đích ra đời của thẻ tín dụng không để sử dụng như thẻ ghi nợ và không có thời gian ân hạn khi bạn ứng tiền mặt.

  Lưu ý bên cạnh việc bị thu phí rút tiền mặt, bạn cũng sẽ bị tính lãi suất ngay từ ngày rút. Ngoài ra, số tiền ứng trước càng lớn thì phí ứng tiền mặt bị phát sinh càng cao.

  Thanh toán trước hạn

  Thông thường bạn sẽ có tối đa đến 45 ngày miễn lãi thẻ tín dụng (hoặc nhiều hơn tùy theo thẻ). Tuy nhiên, bạn nên thanh toán sớm hơn vào bất kỳ thời điểm nào phù hợp với bạn nhất trong tháng thay vì chờ đến ngày hết hạn thanh toán ghi trên sao kê. Tốt hơn bạn nên đăng ký thanh toán tự động để hoàn trả số dư ngay sau ngày nhận lương.

  Kết luận

  Như vậy, Fingo đã tổng hợp toàn bộ những thông tin về lãi suất thẻ tín dụng HSBC và cách tính mới nhất cho bạn. Hy vọng bài viết này có thể giúp ích cho bạn. Hãy theo dõi chúng mình để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về tài chính nhé.

  Đánh giá bài viết
  Thông tin này có hữu ích với bạn không?

  Phạm Thị Như Lý

  Phạm Thị Như Lý, tốt nghiệp trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang làm việc tại Fingo Việt Nam

  Chi tiết

  Trả lời

  Bình luận