• Cập nhật lãi suất thẻ tín dụng Cake mới nhất
  Trần Bình Tú

  Cập nhật lãi suất thẻ tín dụng Cake mới nhất

  Lãi suất thẻ tín dụng Cake là thông tin mà hầu hết người dùng mới tìm hiểu các sản phẩm thẻ tín dụng Cake chú ý đến. Nắm rõ lãi suất sẽ giúp khách hàng cân đối tài chính, chi tiêu rõ ràng hơn. Trong bài viết này, Fingo sẽ tổng hợp lãi suất thẻ tín dụng Cake và hướng dẫn bạn cách tính lãi suất trong từng trường hợp nhé!

  Lãi suất thẻ tín dụng Cake là gì?

  Lãi suất thẻ tín dụng Cake là các khoản phí sử dụng thẻ tín dụng do ngân hàng số Cake cung cấp. Lãi suất thẻ tín dụng Cake thường được chia thành 2 nhóm như sau:

  • Lãi suất chung hay còn gọi là lãi quá hạn: Lãi suất được tính dựa trên mức dư nợ còn lại trong thẻ của bạn. Trường hợp bạn không thanh toán toàn bộ số tiền đến hạn, lãi suất sẽ được áp dụng cho dư nợ chưa thanh toán còn lại.
  • Lãi suất rút tiền mặt: Nếu bạn rút tiền mặt từ thẻ tín dụng Cake, lãi suất cũng sẽ được tính từ ngày thực hiện giao dịch rút tiền.
  Lãi suất thẻ tín dụng Cake là khoản phí người dùng phải trả cho ngân hàng khi sử dụng thẻ
  Lãi suất thẻ tín dụng Cake là khoản phí người dùng phải trả cho ngân hàng khi sử dụng thẻ

  Bảng lãi suất thẻ tín dụng Cake

  Như đã đề cập ở trên, lãi suất thẻ tín dụng Cake bao gồm: lãi suất quá hạn, lãi suất rút tiền mặt.

  Lãi suất quá hạn thẻ tín dụng Cake

  Thông thường, khách hàng sẽ được miễn lãi trong vòng 45 ngày, đến hạn thanh toán mà bạn vẫn chưa thanh toán toàn bộ dư nợ hoặc thanh toán tối thiểu thì ngân hàng sẽ áp dụng mức lãi suất như sau:

  [table-loai-the style=”2″ ids=”63489,59638,31457″ post_type=”the-tin-dung”]

  Lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng Cake

  Tương tự như các thẻ tín dụng khác, khách hàng có thể thực hiện rút tiền thẻ tín dụng Cake tại các máy ATM có hỗ trợ thẻ Visa. Khi thực hiện rút tiền, ngay lập tức, hệ thống sẽ tính số tiền chủ thẻ rút vào dư nợ và tính thêm 2 khoản phí là phí rút tiền mặt và lãi suất.

  [table-loai-the style=”1″ ids=”63489,59638,31457″ post_type=”the-tin-dung”]

  Cách tính lãi suất thẻ tín dụng Cake

  Mỗi giao dịch từ thẻ tín dụng Cake sẽ có cách tính lãi suất khác nhau. Fingo sẽ đưa ra cách tính tổng quát nhất cho từng trường hợp, bạn có thể dựa trên công thức và cách tính dưới đây để tính toán cho các chi tiêu, giao dịch của bạn.

  Tính lãi suất khi rút tiền mặt

  Ví dụ: Khách hàng A mở thẻ tín dụng Be – Cake với hạn mức 15 triệu đồng, lãi suất áp dụng là 36%/năm. Phí rút tiền mặt là 3%/ số tiền giao dịch. Ngày 5/6/2023, khách hàng A thực hiện giao dịch rút tiền mặt tại cây ATM với số tiền 10 triệu đồng. Sau đó dự định sẽ trả lại số tiền này vào ngày 15/6/2023. Như vậy lãi suất sẽ được tính như sau:

  • Phí rút tiền mặt tại thời điểm rút tiền: 10.000.000 x 3% = 300.000 đồng.
  • Lãi suất (được tính ngay tại thời điểm bạn rút tiền cho đến ngày hoàn trả): 10.000.000 x 36%/365 x 10 ngày = 98.630 đồng.

  Như vậy, tiền lãi được tính theo ngày từ lúc khách hàng A rút tiền cho đến 10 ngày sau bạn hoàn trả là 98.630 đồng.

  Tổng tiền khách hàng A phải thanh toán cho ngân hàng Cake khi thực hiện giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng Cake là: 10.398.630 đồng (10.000.000 tiền gốc + 300.000 VND phí rút tiền mặt + 98.630 VNĐ tiền lãi).

  Rút tiền mặt thẻ tín dụng Cake sẽ bị tính phí và lãi suất khá cao
  Rút tiền mặt thẻ tín dụng Cake sẽ bị tính phí và lãi suất khá cao

  Tính lãi suất khi giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ

  Khách hàng thanh toán toàn bộ dư nợ khi đến hạn:

  Khi chủ thẻ thanh toán đầy đủ số dư nợ tín dụng vào đúng hạn, bạn sẽ không phải trả lãi suất thẻ tín dụng Cake.

  Tuy nhiên, nếu bạn không thẻ thanh toán đủ số dư nợ, bạn sẽ bị tính lãi suất trên tổng số dư nợ trong kỳ sao kê, ngay cả khi đã trả số tiền tối thiểu yêu cầu. Cách tính như sau:

  Khách hàng thanh toán dư nợ tối thiểu khi đến hạn:

  Hiện nay hầu hết các ngân hàng đều áp dụng khoản thanh toán tối thiểu là 5% dư nợ cuối kì, ngân hàng Cake cũng vậy. Nếu bạn thanh toán đủ số dư nợ tối thiểu, ngân hàng vẫn sẽ tính lãi suất đối với các giao dịch phát sinh trong kỳ sao kê đó, phần dư nợ còn lại chưa thanh toán sẽ được tính lãi vào kỳ sao kê tiếp theo.

  Một ví dụ ngắn giúp bạn dễ hiểu hơn khi sử dụng thẻ tín dụng:

  • Vào ngày 3/4, bạn đã dùng thẻ tín dụng để chi tiêu mua một món hàng trị giá 4 triệu đồng. Dư nợ 1 là 4 triệu đồng.
  • Ngày 16/4 bạn nộp 3 triệu đồng vào thẻ tín dụng. Dư nợ 2 là 1 triệu đồng.
  • Ngày 19/4, bạn chi tiêu mua sắm tại siêu thị hết 1 triệu đồng. Dư nợ 3 là 2 triệu đồng
  • Ngày chốt sao kê là ngày 20 hàng tháng và bạn được miễn lãi 45 ngày. Vậy tổng dư nợ tháng 4 là 2 triệu đồng.
  • Đến ngày 5/5, bạn trả số tiền tối thiểu cho thẻ tín dụng là 5% tổng dư nợ là 100.000VNĐ. Tuy nhiên, lãi suất sẽ tính trên tổng dư nợ trong tháng của bạn. Lãi suất tính 36%/năm.
   • Lãi suất trên dư nợ 1 từ ngày 3/4 đến 15/4: 4 triệu đồng x 36%/365 x 15 ngày = 59.178 đồng.
   • Lãi suất trên dư nợ 2 từ ngày 16/4 đến 18/4: 1 triệu đồng x 36%/365 x 2 ngày = 1.973 đồng.
   • Lãi suất trên dư nợ 3 từ ngày 19/4 đến 5/5: 2 triệu đồng x 36%365 x 17 ngày = 33.534 đồng.
  • Vậy tổng tiền lãi suất thẻ tín dụng Cake bạn phải trả là: 59.178 + 1.973 + 33.534 = 94.685 đồng.
  Cách tính lãi suất thẻ tín dụng Cake khi thanh toán hàng hóa, dịch vụ trong từng trường hợp
  Cách tính lãi suất thẻ tín dụng Cake khi thanh toán hàng hóa, dịch vụ trong từng trường hợp

  Xem thêm: Khoản thanh toán tối thiểu thẻ tín dụng là gì?

  Khách hàng không thanh toán dư nợ tối thiểu khi đến hạn:

  Nếu không thanh toán khoản tối thiểu khi đến hết thời gian miễn lãi, bạn sẽ phải chịu thêm khoản phí phạt chậm thanh toán và lãi suất quá hạn. Mức phí chậm thanh toán là 5% tổng dư nợ sao kê chưa thanh toán (tối thiểu 150.000 VNĐ).

  Trong vòng 60 ngày kể từ khi đến hạn thì khoản thanh toán tối thiểu sẽ bị tính phí phạt trả chậm và lãi suất quá hạn. Nếu sau 60 ngày, bạn vẫn chưa trả khoản thanh toán tối thiểu cho ngân hàng thì toàn bộ dư nợ chưa thanh toán trong kỳ phải chịu lãi suất quá hạn và phí phạt trả chậm.

  Lấy ví dụ để bạn có thể hiểu rõ hơn về phí phạt trả chậm:

  • Vào ngày 3/4, bạn đã dùng thẻ tín dụng để chi tiêu mua một món hàng trị giá 4 triệu đồng. Dư nợ 1 là 4 triệu đồng.
  • Ngày 16/4, bạn chi tiêu mua sắm tại siêu thị hết 1 triệu đồng. Dư nợ 2 là 5 triệu đồng
  • Ngày chốt sao kê là ngày 20 hàng tháng và bạn được miễn lãi 45 ngày. Khoản thanh toán tối thiểu là 5% tổng dư nợ. Đến ngày 8/5, bạn thanh toán toàn bộ dư nợ cho ngân hàng. Lãi suất tính 36%/năm, phí phạt trả chậm là 5%, tối thiểu 150.000VNĐ.
   • Lãi suất trên dư nợ 1 từ ngày 3/4 đến 15/4: 4 triệu đồng x 36%/365 x 15 ngày = 59.178 đồng.
   • Lãi suất trên dư nợ 2 từ ngày 16/4 đến 8/5: 5 triệu đồng x 36%/365 x 23 ngày = 113.425 đồng.
   • Phí phạt chậm: (5% x 5 triệu đồng) x 5% = 12.500 < 150.000 đồng (khoản thanh toán phí phạt chậm tối thiểu)
  • Vậy tổng số tiền lãi suất thẻ tín dụng Cake bạn phải trả là: 5.000.000 + 59.178 + 113.425 + 150.000 = 5.322.603 đồng.

  Cách để không bị tính lãi suất thẻ tín dụng Cake

  Khi đã hiểu rõ cách tính lãi suất thẻ tín dụng Cake, khách hàng có thể áp dụng linh hoạt các cách nhằm giảm các khoản lãi suất cao. Cụ thể:

  • Nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, cân đối giữa như cầu và khả năng thanh toán nhằm đảm bảo chi trả các khoản phí đúng hạn.
  • Thanh toán các khoản dư nợ đúng hạn sẽ giảm được các khoản lãi suất và phí phạt.
  • Chọn sản phẩm thẻ tín dụng có lãi thấp hoặc miễn lãi suất kèm theo các chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn.
  • Nên thực hiện giao dịch vào đầu chu kỳ thanh toán, bạn sẽ có thêm thời gian để trả nợ trước ngày đáo hạn, giảm thiểu lãi suất phát sinh.
  Thanh toán dư nợ đúng hạn để không bị tính lãi suất thẻ tín dụng Cake quá cao
  Thanh toán dư nợ đúng hạn để không bị tính lãi suất thẻ tín dụng Cake quá cao

  Lời kết

  Trên đây là tổng hợp bảng lãi suất thẻ tín dụng Cake mới nhất hiện nay và cách tính lãi suất thẻ tín dụng Cake trong các trường hợp khác nhau. Khi sử dụng thẻ tín dụng Cake, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi thanh toán và hạn chế tối đa việc rút tiền mặt từ để không bị tính lãi suất thẻ tín dụng Cake, tránh mắc phải các khoản nợ tích lũy lãi suất cao và gây áp lực tài chính cho bản thân.

  Cám ơn bạn đã đọc bài viết về lãi suất thẻ tín dụng Cake do Fingo tổng hợp. Mong rằng các thông tin trên mang lại hữu ích cho bạn. Hãy theo dõi các bài viết khác của Fingo để cập nhật thông tin tài chính mới nhất nhé!

  Đánh giá bài viết
  Thông tin này có hữu ích với bạn không?

  Trần Bình Tú

  Mình là Trần Bình Tú, tốt nghiệp chuyên ngành Marketing tại Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM. Hiện đang là Content Writer tại Fingo Việt Nam. Với hơn 2 năm kinh nghiệm trong mảng content đa lĩnh vực. Mình mong với những kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân sẽ mang lại những bài viết hữu ích đến bạn đọc.

  Chi tiết

  Trả lời

  Bình luận

  Back to top