Thẻ tín dụng quốc tế Woori Visa Classic

 • Tổng quan
  Thẻ tín dụng tốt nhất cho Tích điểm thưởng
  Hạn mức thẻ 10 Triệu - 50 Triệu
  Hạng thẻ Classic
  Thương hiệu thẻ Visa
  Thu nhập tối thiểu 5 Triệu
 • Ưu đãi thẻ tín dụng
  Hoàn phí thường niên
  • Hoàn phí thường niên năm đầu khi chi tiêu 1 triệu VNĐ trong vòng 03 tháng từ ngày kích hoạt thẻ
  Hoàn tiền
  • Không có
  Tích điểm
  • Tích lũy 0.2% chi tiêu trong/ngoài nước thành điểm thưởng.
  Chi tiêu/dặm
  • Không có
  Ưu đãi đặc quyền
 • Lãi suất & Phí
  Thời gian miễn lãi tối đa 0 ngày
  Lãi suất 0%
  Phí phát hành thẻ Miễn phí
  Phí thường niên thẻ chính 300,000 VNĐ
  Phí thường niên thẻ phụ 100,000 VNĐ
  Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM 4%, tối thiểu 50,000 VNĐ
  Khoản thanh toán tối thiểu
  Phí chậm thanh toán 4%, tối thiểu 50,000 VNĐ
  Phí chuyển đổi trả góp
  Phí giao dịch ngoại tệ 2%, tối thiểu 20,000 VNĐ
  Phí vượt hạn mức tín dụng Miễn phí
Đánh giá the-tin-dung
Đánh Giá - Nhận Xét
0
0 nhận xét