Thẻ tín dụng ABBANK Visa Cashback

 • Tổng quan
  Thẻ tín dụng tốt nhất cho Hoàn tiền
  Hạn mức thẻ Không giới hạn
  Hạng thẻ
  Thương hiệu thẻ Visa
  Thu nhập tối thiểu không yêu cầu thu nhập
 • Ưu đãi thẻ tín dụng
  Hoàn phí thường niên
  • Hoàn phí thường niên năm đầu nếu có tổng chi tiêu tối thiểu 1 triệu VNĐ trong 45 ngày đầu kể từ ngày kích hoạt thẻ.
  Hoàn tiền
  • Hoàn tiền lên đến 5% cho các giao dịch chi tiêu mua sắm, tối đa 600.000 đồng/kỳ sao kê
  Tích điểm
  Chi tiêu/dặm
  Ưu đãi đặc quyền
 • Lãi suất & Phí
  Thời gian miễn lãi tối đa 45 ngày
  Lãi suất 29.4%
  Phí phát hành thẻ Miễn phí
  Phí thường niên thẻ chính 699,000 VNĐ
  Phí thường niên thẻ phụ 399,000 VNĐ
  Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM 4% số tiền rút, tối thiểu 50.000 VNĐ
  Khoản thanh toán tối thiểu
  • 5% tổng dư nợ, tối thiểu 100.000 VNĐ
  Phí chậm thanh toán 4% số tiền thanh toán tối thiểu chưa thanh toán, tối thiểu 100.000 VNĐ
  Phí chuyển đổi trả góp
  Phí giao dịch ngoại tệ 2,5% số tiền giao dịch
  Phí vượt hạn mức tín dụng 100.000 VNĐ
Đánh giá the-tin-dung
Đánh Giá - Nhận Xét
0
0 nhận xét