Biểu phí thẻ tín dụng OCB cập nhật mới nhất bạn nên biết
Phạm Ngọc Khánh Linh
26/07/2023
121 lượt xem

Biểu phí thẻ tín dụng OCB cập nhật mới nhất bạn nên biết

Khi sử dụng thẻ tín dụng OCB, bạn cần tìm hiểu biểu phí thẻ tín dụng của ngân hàng OCB. Trong bài viết này, Fingo sẽ giúp bạn đọc cập nhật biểu phí thẻ tín dụng OCB mới nhất. Hy vọng những thông tin sau đây sẽ giúp ích được cho bạn trong quá trình sử dụng thẻ tín dụng OCB.

Biểu phí thẻ tín dụng OCB là gì?

Biểu phí thẻ tín dụng OCB là gì?
Biểu phí thẻ tín dụng OCB là gì?

Biểu phí thẻ tín dụng OCB là các khoản phí mà chủ thẻ phải chi trả khi sử dụng thẻ. Các khoản phí này đã được ngân hàng OCB thông báo rõ ràng trên hệ thống ngân hàng. Để tận dụng tối đa lợi ích từ việc sử dụng thẻ, chúng ta nên nghiên cứu kỹ về những khoản phí này qua bài viết sau đây.

Biểu phí thẻ tín dụng OCB

Biểu phí thường niên thẻ tín dụng OCB

Biểu phí thường niên là một khoản phí được tính hàng năm cho việc sở hữu và duy trì một thẻ tín dụng. Đây là khoản phí cố định và thường được thu vào cuối năm. Biểu phí thường niên này thường được ngân hàng ghi trong các điều khoản và điều kiện của thẻ tín dụng.

Biểu phí thường niên thẻ tín dụng OCB.
Biểu phí thường niên thẻ tín dụng OCB.

Trước khi đăng ký một thẻ tín dụng, bạn nên hiểu rõ các khoản phí liên quan và đáng giá với dịch vụ và lợi ích mà thẻ tín dụng mang lại. Ngân hàng OCB tính biểu phí thẻ tín dụng OCB cụ thể như sau:

Thẻ chính
(VNĐ/năm)
Thẻ phụ
(VNĐ/năm)
Hoàn phí thường niên
Thẻ tín dụng OCB MasterCard Priority 990,000 495,000
Thẻ chính: 990.000 VND
Thẻ phụ: 495.000 VND
Miễn phí thường niên trọn đời.
Thẻ tín dụng OCB Bamboo Airways MasterCard Platinum 999,000 499,000
Thẻ chính: 999.000 VND
Thẻ phụ: 499.000 VND
Hoàn 100% phí thường niên khi đạt tổng doanh số chi tiêu từ 3.000.000 VND trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ, hoàn 100% phí thường niên từ năm thứ 2 nếu doanh số chi tiêu năm liền trước đạt tối thiểu 160.000.000 VND.
Thẻ tín dụng quốc tế OCB MasterCard Doctor Platinum 1,499,000 799,000
Thẻ chính: 1.499.000 VND
Thẻ phụ: 799.000 VND
Miễn phí thường niên năm đầu
Đối với Thẻ phát hành trước ngày 01/04/2022: Hoàn 100% phí thường niên từ năm 2 nếu DSGD năm trước liền kề đạt tối thiểu 10.000.000 VNĐ.
Đối với Thẻ đã phát hành từ ngày 01/04/2022 trở đi: Hoàn 100% phí thường niên từ năm 2 nếu DSGD năm trước liền kề đạt tối thiểu từ 160.000.000 VNĐ.
Thẻ tín dụng quốc tế OCB Installment Mastercard Platinum 999,000 499,000
Thẻ chính: 999.000 VND
Thẻ phụ: 499.000 VND
Hoàn 100% phí thường niên khi đạt tổng doanh số chi tiêu từ 3.000.000 VND trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ, hoàn 100% phí thường niên từ năm thứ 2 nếu doanh số chi tiêu năm liền trước đạt tối thiểu 160.000.000 VND.
Thẻ tín dụng quốc tế OCB MasterCard Lifestyle 399,000 199,000
Thẻ chính: 399.000 VND
Thẻ phụ: 199.000 VND
Hoàn 100% phí thường niên khi đạt tổng doanh số chi tiêu từ 1.000.000 VND trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ, hoàn phí thường niên từ năm thứ 2 nếu doanh số chi tiêu năm liền trước đạt tối thiểu 100.000.000 VND
Thẻ tín dụng quốc tế OCB iGen Mastercard Platinum 999,000 Miễn phí

Thẻ chính: 999.000 VND.
Miễn phí thường niên năm đầu tiên. Hoàn 100% phí thường niên từ năm 2 nếu DSGD năm trước liền kề đạt tối thiểu 60.000.000 VNĐ

Thẻ tín dụng nội địa OCB Natural 200,000 Miễn phí
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
  • Hoàn 100% phí thường niên từ năm 2 nếu DSGD năm trước liền kề đạt tối thiểu 60.000.000 VNĐ
Thẻ tín dụng quốc tế OCB JCB Platinum 999,000 499,000
Thẻ chính: 999.000 VND
Thẻ phụ: 499.000 VND
Hoàn 100% phí thường niên khi đạt tổng doanh số chi tiêu từ 3.000.000 VND trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ, hoàn 100% phí thường niên từ năm thứ 2 nếu doanh số chi tiêu năm liền trước đạt tối thiểu 160.000.000 VND.
Thẻ tín dụng quốc tế OCB JCB Gold 399,000 199,000
Thẻ chính: 399.000 VND
Thẻ phụ: 199.000 VND
Hoàn 100% phí thường niên khi đạt tổng doanh số chi tiêu từ 1.000.000 VND trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ, hoàn 100% phí thường niên từ năm thứ 2 nếu doanh số chi tiêu năm liền trước đạt tối thiểu 100.000.000 VND.
Thẻ tín dụng quốc tế OCB MasterCard Platinum 999,000 499,000
Thẻ chính: 999.000 VND
Thẻ phụ: 499.000 VND
Hoàn 100% phí thường niên khi đạt tổng doanh số chi tiêu từ 3.000.000 VND trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ, hoàn phí thường niên từ năm thứ 2 nếu doanh số chi tiêu năm liền trước đạt tối thiểu 160.000.000 VND.

Biểu phí rút tiền mặt thẻ tín dụng OCB

Khi bạn sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng OCB, bạn có thể thực hiện giao dịch rút tiền từ thẻ tín dụng của mình. Tuy nhiên, bạn sẽ mất thêm khoản phí cho mỗi lần rút tiền mặt từ thẻ của mình. Cụ thể, ngân hàng sẽ tính phí rút tiền là 4%, tối thiểu phí là 50.000 đồng. Bạn hãy tham khảo bảng sau đây:

Tên Thẻ tín dụng Hạn mức rút tiền mặt Lãi suất (%/năm) Phí rút tiền mặt
Thẻ tín dụng OCB MasterCard Priority Hạn mức rút tiền mặt lên đến 80% hạn mức tín dụng. 30 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ
Thẻ tín dụng OCB Bamboo Airways MasterCard Platinum 80% hạn mức tín dụng 33 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ
Thẻ tín dụng quốc tế OCB MasterCard Doctor Platinum 80% hạn mức tín dụng 33 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ
Thẻ tín dụng quốc tế OCB Installment Mastercard Platinum Không hỗ trợ rút tiền mặt 33
Thẻ tín dụng quốc tế OCB MasterCard Lifestyle 80% hạn mức tín dụng 33 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ
Thẻ tín dụng quốc tế OCB iGen Mastercard Platinum Không hỗ trợ rút tiền mặt 33
Thẻ tín dụng nội địa OCB Natural 100% hạn mức tín dụng 33 Miễn phí
Thẻ tín dụng quốc tế OCB JCB Platinum 80% hạn mức tín dụng. 33 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ
Thẻ tín dụng quốc tế OCB JCB Gold 80% hạn mức tín dụng 33 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ
Thẻ tín dụng quốc tế OCB MasterCard Platinum 80% hạn mức thẻ tín dụng 33 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ

Biểu phí trễ hạn và vượt hạn mức thẻ tín dụng OCB

Nếu bạn vượt quá hạn mức tín dụng của thẻ, bạn sẽ phải trả phí vượt hạn mức là 100.000 VNĐ cho mỗi kỳ lập biên bản giao dịch. Bên cạnh đó, nếu như bạn chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng OCB, phí phạt sẽ được tính bằng 4% tổng số tiền chậm thanh toán, tối thiểu là 100.000 VND.

Cập nhật lãi suất thẻ tín dụng ngân hàng OCB năm 2023

Nếu bạn rút tiền mặt từ thẻ tín dụng OCB nhưng đến hạn lại chưa trả kịp vì một số lý do đặc biệt thì ngân hàng sẽ tính lãi suất mà bạn cần phải trả của tháng đó. Lãi suất quá hạn sẽ được áp dụng với tỷ lệ 150% so với lãi suất trong hạn.

Cập nhật lãi suất thẻ tín dụng ngân hàng OCB năm 2023
Cập nhật lãi suất thẻ tín dụng ngân hàng OCB năm 2023.

Ngân hàng OCB áp dụng chính sách miễn lãi suất trong 55 ngày đầu tiên cho tất cả các thẻ tín dụng mà họ phát hành. Lãi suất hiện nay của ngân hàng là 33% cho các giao dịch sử dụng thẻ tín dụng của OCB. Ngoài ra, phí không thanh toán đủ số tiền thanh toán tối thiểu của tất cả các thẻ tín dụng OCB là 4% của số tiền đề nghị thanh toán, với mức tối thiểu là 200.000 VNĐ cho mỗi lần không đạt đủ số tiền thanh toán.

Một số biểu phí khác của thẻ tín dụng OCB

Bên cạnh các biểu phí tiêu biểu như trên được Fingo đề cập, ngân hàng OCB còn có thêm một số biểu phí thẻ tín dụng OCB khác như:

Những lưu ý để tránh bị thu phí thẻ tín dụng OCB

Những lưu ý để tránh bị thu phí thẻ tín dụng OCB.
Những lưu ý để tránh bị thu phí thẻ tín dụng OCB.

Dù có rất nhiều loại phí ngân hàng Phương Đông áp dụng cho thẻ tín dụng, dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

  • Bạn cần tìm hiểu kỹ các loại thẻ ngân hàng về các khoản phí, lãi suất, hạn mức tín dụng,… để lựa chọn mở thẻ tín dụng OCB phù hợp.
  • Đặt một giới hạn nguyên tắc cho số tiền sử dụng thẻ tín dụng hàng tháng để tránh tiêu xài quá mức và tích lũy nợ không kiểm soát.
  • Tránh việc sử dụng thẻ tín dụng để rút tiền mặt tại ATM OCB. Rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng thường gây ra phí rút tiền, lãi suất cao và không có lãi suất miễn lãi. Thay vào đó, hãy sử dụng thẻ tín dụng cho mua sắm và thanh toán trực tuyến để tận dụng các ưu đãi và lãi suất miễn lãi.
  • Ngân hàng OCB luôn có khoảng thời gian miễn lãi là 55 ngày, bạn nên thanh toán số tiền đúng hạn quy định để tránh mất phí trễ hạn hoặc phạt trễ hạn từ ngân hàng.
  • Thường xuyên kiểm tra hạn mức thẻ tín dụng của bạn để tránh vượt quá hạn mức. Đồng thời, kiểm tra các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng OCB để hiểu rõ về các loại phí, lãi suất và chính sách áp dụng cho thẻ.
  • Sử dụng các công cụ nhắc nhở và lịch biểu tự động để đảm bảo thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng đúng hạn. Nếu bạn thường xuyên quên thanh toán dư nợ thẻ tín dụng, hãy đăng ký thanh toán tự động để tránh trường hợp bị hết hạn thanh toán. Hãy cài đặt tin nhắn thông báo về thẻ tín dụng cá nhân của OCB.
  • Theo dõi các ưu đãi và khuyến mãi đặc biệt trên ứng dụng OCB OMNI để tận dụng các chương trình giảm giá, hoàn tiền hoặc tích điểm khi sử dụng thẻ tín dụng.
  • Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào liên quan đến sử dụng thẻ tín dụng OCB, hãy liên hệ số tổng đài 18006678 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tổng kết

Trong bài viết này của Fingo đã tổng hợp cơ bản các biểu phí thẻ tín dụng OCB, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn hiểu hơn về thẻ tín dụng của ngân hàng OCB. Đừng quên theo dõi Fingo để xem thêm nhiều thông tin về tài chính khác nhé!

5/5 - (3 votes)

Phạm Ngọc Khánh Linh

Tôi là Phạm Ngọc Khánh Linh, sinh viên Đại học FPT ngành Digital Marketing, chuyên về viết Content SEO. Hiện tại, tôi đang làm việc tại công ty Fingo Việt Nam. Với kiến thức sâu về tối ưu hóa nội dung và kỹ năng SEO, tôi đã áp dụng thành công các chiến lược để tăng hiệu suất và đưa nội dung lên top trang tìm kiếm. Tôi mong muốn tiếp tục phát triển và góp phần vào thành công của dự án và công ty.

Bài viết liên quan