Thẻ tín dụng Public Bank Visa Gold

 • Tổng quan
  Thẻ tín dụng tốt nhất cho Hoàn tiền
  Hạn mức thẻ Không giới hạn
  Hạng thẻ Gold
  Thương hiệu thẻ Visa
  Thu nhập tối thiểu 10 Triệu
 • Ưu đãi thẻ tín dụng
  Hoàn phí thường niên
  Hoàn tiền
  • Hoàn tiền 0,1% không giới hạn chi tiêu
  Tích điểm
  Chi tiêu/dặm
  Ưu đãi đặc quyền
 • Lãi suất & Phí
  Thời gian miễn lãi tối đa 51 ngày
  Lãi suất 30%
  Phí phát hành thẻ Miễn phí
  Phí thường niên thẻ chính 400,000 VNĐ
  Phí thường niên thẻ phụ 200,000 VNĐ
  Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM 4% số tiền rút, tối thiểu 100.000 VNĐ
  Khoản thanh toán tối thiểu

  5% tổng dư nợ;

  • Tổng số tiền trả góp hàng tháng [bao gồm trả góp hàng tháng trong chương trình Trả góp
   0% lãi suất (ZIIP) và Flexipay] nếu có; và
  • Toàn bộ dư nợ hiện tại bị vượt quá hạn mức tín dụng, nếu có; HOẶC
  • 50.000 VNĐ, tùy theo bên nào cao hơn.
  Phí chậm thanh toán 6% dư nợ tối thiểu, tối thiểu 100,000VNĐ
  Phí chuyển đổi trả góp
  Phí giao dịch ngoại tệ 2%
  Phí vượt hạn mức tín dụng Không áp dụng
Đánh giá the-tin-dung
Đánh Giá - Nhận Xét
0
0 nhận xét