Thẻ tín dụng quốc tế PGBank Visa Classic

 • Tổng quan
  Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Hạn mức thẻ 10 Triệu - 60 Triệu
  Hạng thẻ Classic
  Thương hiệu thẻ Visa
  Thu nhập tối thiểu 5 Triệu
 • Ưu đãi thẻ tín dụng
  Hoàn phí thường niên
  Hoàn tiền
  Tích điểm
  Chi tiêu/dặm
  Ưu đãi đặc quyền
 • Lãi suất & Phí
  Thời gian miễn lãi tối đa 45 ngày
  Lãi suất 0%
  Phí phát hành thẻ Miễn phí
  Phí thường niên thẻ chính 150,000 VNĐ
  Phí thường niên thẻ phụ 100,000 VNĐ
  Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM 4% số tiền rút. Tối thiểu 50.000 VND
  Khoản thanh toán tối thiểu
  Phí chậm thanh toán 4% số tiền chậm thanh toán. Tối thiểu 50.000 VND
  Phí chuyển đổi trả góp
  Phí giao dịch ngoại tệ 2,5% số tiền giao dịch
  Phí vượt hạn mức tín dụng
Đánh giá the-tin-dung
Đánh Giá - Nhận Xét
0
0 nhận xét