Thẻ tín dụng quốc tế JACCS Visa

 • Tổng quan
  Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Hạn mức thẻ 5 Triệu - 50 Triệu
  Hạng thẻ
  Thương hiệu thẻ Visa
  Thu nhập tối thiểu không yêu cầu thu nhập
 • Ưu đãi thẻ tín dụng
  Hoàn phí thường niên
  Hoàn tiền
  Tích điểm
  Chi tiêu/dặm
  Ưu đãi đặc quyền
 • Lãi suất & Phí
  Thời gian miễn lãi tối đa 50 ngày
  Lãi suất 0%
  Phí phát hành thẻ Miễn phí
  Phí thường niên thẻ chính 150,000 VNĐ
  Phí thường niên thẻ phụ 500,000 VNĐ
  Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM 3% trên số tiền rút, tối thiểu 50,000 VNĐ
  Khoản thanh toán tối thiểu
  Phí chậm thanh toán 5% trên số tiền thanh toán tối thiểu, tối thiểu 80,000 VNĐ
  Phí chuyển đổi trả góp
  Phí giao dịch ngoại tệ
  Phí vượt hạn mức tín dụng 50,000 VNĐ
Đánh giá the-tin-dung
Đánh Giá - Nhận Xét
0
0 nhận xét