• Lãi suất thẻ tín dụng TPBank là gì? Hướng dẫn tính lãi suất

  Huỳnh Bảo Trâm

  Khi sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng TPBank, lãi suất thẻ tín dụng TPBank là một trong các yếu tố được quan tâm nhất. Biết được lãi suất thẻ tín dụng sẽ giúp bán sử dụng thẻ một cách tối ưu và hiệu quả hơn. Cùng Fingo tìm hiểu về lãi suất thẻ tín dụng TPBank qua bài viết sau đây nhé!

  Lãi suất thẻ tín dụng TPBank là gì?

  Lãi suất thẻ tín dụng TPBank là khoản phí mà khách hàng cần phải thanh toán khi sử dụng, thanh toán thẻ tín dụng khi mua sắm, các nhu cầu chi tiêu đủ số dư nợ tín dụng kỳ sao kê trước. Ngân hàng TPBank cho phép khách hàng chi tiêu trước trả tiền sau lên đến 45 ngày. Bạn sẽ phải thanh toán số tiền đã mượn từ ngân hàng trước thời hạn để không bị tính lãi suất và các chi phí phát sinh.

  Bảng lãi suất thẻ tín dụng TPBank

  Lãi suất thẻ tín dụng TPBank quá hạn

  [table-loai-the style=”2″ ids=”33126,29049,29037,29040,29043,29022,29026,29034,29031,28780,24922,23190″ post_type=”the-tin-dung”]

  Lãi suất thẻ tín dụng TPBank rút tiền mặt

  [table-loai-the style=”1″ ids=”33126,29049,29037,29040,29043,29022,29026,29034,29031,28780,24922,23190″ post_type=”the-tin-dung”]

  Lãi suất thẻ tín dụng TPBank trả góp

  Tên thẻ tín dụng Phí chuyển đổi trả góp
  Thẻ tín dụng TPBank Visa Signature

  3.99% /giá trị giao dịch trả góp

  Thẻ tín dụng quốc tế TPBank Visa Gold
  • Kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng: 2.99%/ giá trị giao dịch
  • Kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng: 4.99%/ giá trị giao dịch
  Thẻ tín dụng quốc tế TPBank Visa Classic
  • Kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng: 2.99%/ giá trị giao dịch
  • Kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng: 4.99%/ giá trị giao dịch
  Thẻ tín dụng quốc tế TPBank Visa FreeGo
  • Kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng: 2.99%/ giá trị giao dịch
  • Kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng: 4.99%/ giá trị giao dịch
  Thẻ tín dụng quốc tế TPBank World MasterCard Golf Privé
  • Kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng: 2.99%/ giá trị giao dịch
  • Kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng: 4.99%/ giá trị giao dịch
  Thẻ tín dụng TPBank Vietnam Airlines Visa Platinum
  • Kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng: 2.99%/ giá trị giao dịch
  • Kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng: 4.99%/ giá trị giao dịch
  Thẻ tín dụng quốc tế TPBank World MasterCard Club Privé
  • Kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng: 2.99%/ giá trị giao dịch
  • Kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng: 4.99%/ giá trị giao dịch
  Thẻ tín dụng quốc tế TPBank MobiFone Visa Platinum
  • Kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng: 2.99%/ giá trị giao dịch
  • Kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng: 4.99%/ giá trị giao dịch
  Thẻ tín dụng quốc tế TPBank JCB
  • Kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng: 2.99%/ giá trị giao dịch
  • Kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng: 4.99%/ giá trị giao dịch
  Thẻ tín dụng TPBank EVO Visa Gold

  2.99% – 4.99%/ giá trị giao dịch

  Thẻ tín dụng quốc tế TPBank Visa Platinum
  • Kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng: 2.99%/ giá trị giao dịch
  • Kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng: 4.99%/ giá trị giao dịch
  Thẻ tín dụng TPBank EVO Visa Silver

  2.99% – 4.99%/giá trị giao dịch

  Cách tính lãi suất thẻ tín dụng TPBank

  Giao dịch thanh toán qua dịch vụ, hàng hóa

  Lãi suất thẻ tín dụng TPBank
  Cách tính lãi suất thẻ tín dụng TPBank.

  Khách hàng thanh toán đầy đủ số tiền đúng hạn thì sẽ không bị ngân hàng tính lãi suất, nếu khách hàng không thanh toán đủ thì sẽ bị tính lãi suất trên tổng số dư nợ trong kỳ. Có 2 trường hợp thanh toán dư nợ tối thiểu như sau.

  Thanh toán dư nợ tối thiểu đến hạn

  Khoản thanh toán tối thiểu của ngân hàng TPBank hiện nay là 5% dư nợ cuối kỳ, nếu khách hàng thanh toán đủ số tiền nợ tối thiểu mà ngân hàng yêu cầu thì ngân hàng vẫn sẽ tính lãi suất đối với số tiền còn lại và phần chưa thanh toán sẽ được tính lãi vào kỳ tiếp theo. Khách hàng có thể tham khảo ví dụ sau:

  • Khách hàng dùng thẻ tín dụng để thanh toán chi tiêu là 5 triệu đồng vào ngày 3/5, dư nợ 1 sẽ là 5 triệu đồng.
  • Khách hàng nạp thêm 4 triệu đồng vào thẻ tín dụng trong ngày 16/5 thì dư nợ 2 còn lại là 1 triệu đồng.
  • Khách hàng tiếp tục chi tiêu tại trung tâm thương mại thêm 2 triệu đồng vào ngày 19/5 thì dư nợ số 3 sẽ là 3 triệu đồng.
  • Ngày 20 hàng tháng chốt sao kê và miễn lãi suất 45 ngày, vì thế tổng dư nợ tháng 5 của khách hàng là 3 triệu đồng.
  • Khách hàng trả tiền dư nợ tối thiểu là 5% (100.000 VND) vào ngày 5/6. Tuy nhiên lãi suất vẫn được tính trên tổng số tiền nợ trong tháng của bạn. Lãi suất là 33%/năm.
  1. Lãi suất dư nợ 1 từ 3/5 đến 15/5: 5 triệu đồng x 33%/365 x 15 ngày = 67.808 đồng
  2. Lãi suất dư nợ 2 từ 16/5 đến 18/5: 1 triệu đồng x 33%/365 x 2 ngày = 1.808 đồng
  3. Lãi suất dư nợ 3 từ 19/5 đến 5/6: 3 triệu đồng x 33%/365 x 17 ngày = 46.109 đồng

  Vì thế số tiền lãi khách hàng cần phải trả là: 67.808 + 1.808 + 46.109 đồng = 115.725 VND.

  Không thanh toán dư nợ tối thiểu khi đến hạn

  Trong trường hợp khách hàng không thanh toán khoản tối thiểu cho đến khi đến hết thời gian miễn lãi, khách hàng sẽ chịu thêm phí phạt chậm thanh toán và lãi suất quá hạn. Khoản thanh toán tối thiểu sẽ bị tính phí phạt trả chậm và lãi suất quá hạn trong 60 ngày kể từ khi đến hạn đồng nghĩa với việc sau 60 ngày thì khách hàng sẽ phải thanh toán khoản phí này.

  Khách hàng có thể tham khảo ví dụ sau:

  • Khách hàng chi tiêu mua sắm một khoản 5 triệu đồng vào ngày 3/5, dư nợ 1 sẽ được tính là 5 triệu đồng.
  • Khách hàng tiếp tục mua sắm thêm 1 triệu đồng vào ngày 16/5 thì dư nợ 2 sẽ là 6 triệu đồng.
  • Khách hàng được miễn lãi 45 ngày và ngày chốt sao kê là 20 mỗi tháng, khoản thanh toán tối thiểu là 5% tổng dư nợ. Khách hàng thanh toàn toàn bộ số nợ cho ngân hàng vào ngày 8/6 với lãi suất 33%/năm, phí phạt là 4%.
  1. Lãi suất trên dự nợ 1 từ ngày 3/5 đến 15/5: 5 triệu đồng x 33%/365 x 15 ngày = 67.808 đồng
  2. Lãi suất trên dự nợ 2 từ ngày 16/5 đến 8/6: 6 triệu đồng x 33%/365 x 23 ngày = 124.767 đồng
  3. Phí phạt chậm: 5% x 6 triệu đồng x 4% = 12.000 thấp hơn 100.000 (khoản thanh toán phí phạt trả chậm tối thiểu)

  Số tiền mà khách hàng cần phải trả là: 6.000.000 + 67.808 + 124.767 + 100.000 = 6.292.575 VND

  Lãi suất thẻ tín dụng TPBank
  Lãi suất thẻ tín dụng TPBank.

  Giao dịch rút tiền mặt tại ATM

  Hầu hết khách hàng chỉ nên dùng thẻ tín dụng để thanh toán chi tiêu và mua sắm và hạn chế rút tiền mặt tại ATM vì khi thực hiện rút tiền khách hàng sẽ bị tính thêm một khoản phí gọi là phí rút tiền mặt tại ATM, vì thế khách hàng chỉ nên rút tiền mặt khi thật sự cần thiết.

  Ví dụ khách hàng dùng TPBank Visa Signature có hạn mức 200 triệu với mức lãi suất 25%/năm và phí rút tiền mặt là 4.4% số tiền giao dịch.

  Ngày 1/4 bạn rút 20 triệu đồng tiền mặt từ ATM và thanh toán dư nợ cho ngân sau 14 ngày thì tổng số tiền bạn cần trả lại cho ngân hàng vào ngày 14/4 là: 21.647.123 đồng, trong đó:

  • Phí rút tiền: 20 triệu x 4.4% = 880 nghìn đồng.
  • Lãi suất: (20 triệu/365 ngày) x 14 ngày = 767.123 đồng.

  Cách để không bị tính lãi suất thẻ tín dụng TPBank

  Khi sử dụng thẻ tín dụng TPBank đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ phải chi trả thêm các chi phí khác như phí phạt trả chậm hoặc lãi suất thẻ tín dụng. Khách hàng có thể tham khảo một số cách để không bị tính lãi suất thẻ tín dụng TPBank như sau:

  • Chọn thẻ có lãi suất thấp hoặc miễn lãi trọn đời: ngân hàng TPBank sẽ có một số loại thẻ tín dụng có lãi suất thấp hoặc trọn đời, khách hàng có thể sử dụng công cụ so sánh thẻ tín dụng Fingo để chọn thẻ phù hợp với mình.
  • Thanh toán dư nợ tín dụng đúng hạn: Khách hàng thanh toán dư nợ đúng hạn thì sẽ không bị tín lãi suất thẻ tín dụng TPBank.
  • Giao dịch đầu chu kỳ
  • Hạn chế sử dụng thẻ tín dụng mua sắm gần ngày sao kê
  • Hạn chế rút tiền mặt từ thẻ tín dụng
  • Kiểm soát chi tiêu
  Lãi suất thẻ tín dụng TPBank
  Cách để không bị tính lãi suất thẻ tín dụng TPBank.

  Kết luận

  Bài viết vừa rồi đã cung cấp các thông tin cơ bản về lãi suất thẻ tín dụng TPBank và một số cách giúp bạn giảm được lãi suất khi sử dụng thẻ tín dụng. Hãy tìm hiểu thật kỹ các chi phí và lãi suất liên quan đến lãi suất TPBank để phù hợp với khả năng thanh toán của mình.

  Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết về lãi suất thẻ tín dụng TPBank, hãy để lại thắc mắc bên dưới bài viết nếu cần được giải đáp. Đừng quên follow để đọc thêm các thông tin tài chính hữu ích khác nhé!

  5/5 - (1 bình chọn)
  Thông tin này có hữu ích với bạn không?

  Huỳnh Bảo Trâm

  Tôi tên là Huỳnh Bảo Trâm, tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Tài chính Hồ Chí Minh với kinh nghiệm hai năm làm việc tại vị trí Content Writing và hiện đang là Content Marketing Excutive tại Fingo Việt Nam.

  Chi tiết

  Trả lời

  Back to top