Gửi tiết kiệm MSB tốt nhất 05-2024

Huỳnh Bảo Trâm

1 sản phẩm tiết kiệm MSB

Tiết kiệm Rút gốc từng phần MSB
Tiết kiệm online

Tiết kiệm Rút gốc từng phần MSB

Đăng ký ngay
so sánh
Số tiền tối thiểu 20.000.000 VNĐ
Lãi suất 4.5 %/năm
Kỳ hạn gửi 1 - 36 tháng
Thêm
Thêm
Thêm
Chọn tối đa 3 so sánh
Back to top