Gửi tiết kiệm BIDV tốt nhất 05-2024

Trần Thị Diễm Quỳnh

2 sản phẩm tiết kiệm BIDV

Tiền gửi tích lũy BIDV
Tiết kiệm online

Tiền gửi tích lũy BIDV

Đăng ký ngay
so sánh
Số tiền tối thiểu 50.000 VNĐ
Lãi suất 7.6 %/năm
Kỳ hạn gửi Từ 6 tháng
Chứng chỉ tiền gửi BIDV
Tiết kiệm online

Chứng chỉ tiền gửi BIDV

Đăng ký ngay
so sánh
Số tiền tối thiểu 50.000.000 VNĐ
Lãi suất 4.7 %/năm
Kỳ hạn gửi 1 - 24 tháng
Thêm
Thêm
Thêm
Chọn tối đa 3 so sánh
Back to top