Gửi tiết kiệm Kbank tốt nhất 05-2024

Phạm Thị Như Lý

1 sản phẩm tiết kiệm Kbank

Tiết kiệm tích lũy KBank
Tiết kiệm online

Tiết kiệm tích lũy KBank

Đăng ký ngay
so sánh
Số tiền tối thiểu 1.000.000 VNĐ
Lãi suất 4.5 %/năm
Kỳ hạn gửi 6, 12 tháng
Thêm
Thêm
Thêm
Chọn tối đa 3 so sánh
Back to top