Cập nhật lãi suất thẻ tín dụng VPBank mới nhất
Trần Bình Tú

Cập nhật lãi suất thẻ tín dụng VPBank mới nhất

Lãi suất là thông tin quan trọng nhất mà các chủ thẻ cần quan tâm khi sử dụng thẻ tín dụng VPBank. Trong bài viết này, Fingo sẽ tổng hợp bảng lãi suất thẻ tín dụng VPBank mới nhất và đưa ra ví dụ để bạn có thể tính toán được cho lãi suất của thẻ cá nhân. Cùng tham khảo bài viết ngay!

Lãi suất thẻ tín dụng VPBank là gì?

Lãi suất thẻ tín dụng VPBank là khoản tiền lãi phát sinh khi khách hàng không thanh toán đúng hạn dư nợ hoặc số tiền khách hàng cần trả cho ngân hàng khi thực hiện rút tiền mặt qua thẻ tín dụng. Ngoài ra, lãi suất thẻ tín dụng VPBank còn được tính khi khách hàng sử dụng thẻ để trả góp. Mỗi dòng thẻ tín dụng khác nhau sẽ áp dụng mức lãi suất theo quy định khác nhau ở từng thời kỳ.

Lãi suất thẻ tín dụng VPBank được tính khi nào?
Lãi suất thẻ tín dụng VPBank được tính khi nào?

Bảng so sánh lãi suất thẻ tín dụng VPBank

Lãi suất quá hạn thẻ tín dụng VPBank

[table-loai-the style=”2″ ids=”28482,28471,28470,28469,28468,28464,28462,28458,28456,28454,28452,28449,28447,28444,28442,28436,28432,28379,28385,28388,23150″ post_type=”the-tin-dung”]

Lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng VPBank

[table-loai-the style=”1″ ids=”28482,28471,28470,28469,28468,28464,28462,28458,28456,28454,28452,28449,28447,28444,28442,28436,28432,28379,28385,28388,23150″ post_type=”the-tin-dung”]

Lãi suất trả góp thẻ tín dụng VPBank

Tên thẻ tín dụngPhí chuyển đổi trả góp
Thẻ tín dụng VPBank Visa Signature Travel Miles
Thẻ tín dụng VPBank Diamond World0
Thẻ tín dụng VPBank California Centuryon Visa Signature
Thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady0
Thẻ tín dụng VPBank Visa Platinum Travel Miles

1% giao dịch

Thẻ tín dụng VPBank California Fitness Visa Platinum
Thẻ tín dụng VietnamAirlines – VPBank Platinum MasterCard

1% giao dịch

Thẻ tín dụng VPBank Visa Gold Travel Miles

1% giao dịch

Thẻ tín dụng VPBank Platinum MasterCard

1% giao dịch

Thẻ tín dụng VPBank StepUp Mastercard

1% giao dịch

Thẻ tín dụng VPBank Lady MasterCard

1% giao dịch

Thẻ tín dụng VPBank Titanium Cashback

1% giá trị giao dịch

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng VPBank

Đối với các giao dịch mua sắm, thanh toán

Khi bạn thanh toán đầy đủ số dư nợ thẻ tín dụng trong hạn thì sẽ không bị tính lãi suất. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ thanh toán dư nợ tối thiểu hoặc không thanh toán đúng hạn thì sẽ bị tính lãi suất tùy thuộc vào sản phẩm thẻ tín dụng bạn đang sử dụng.

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng VPBank khi mua sắm
Cách tính lãi suất thẻ tín dụng VPBank khi mua sắm

Dưới đây là một ví dụ giúp bạn hiểu hơn về cách tính lãi suất thẻ tín dụng VPBank:

Khách hàng thanh toán dư nợ tối thiểu

Hiện nay, ngân hàng VPBank đang áp dụng khoản thanh toán tối thiểu là 2% tổng dư nợ cuối kỳ. Nếu bạn thanh toán đủ số dư nợ tối thiểu, ngân hàng vẫn sẽ tính lãi suất cho các giao dịch phát sinh trong kỳ, đối với phần dư nợ chưa thanh toán còn lại, lãi suất sẽ được tính vào kỳ sao kê tiếp theo.

Ví dụ Fingo đưa ra như sau:

 • Vào ngày 3/7, bạn đã dùng Thẻ tín dụng VPBank Visa Gold Travel Miles để chi tiêu mua một món hàng trị giá 4 triệu đồng. Dư nợ 1 là 4 triệu đồng.
 • Ngày 16/7 bạn nộp 3 triệu đồng vào thẻ tín dụng. Dư nợ 2 là 1 triệu đồng.
 • Ngày 19/7, bạn chi tiêu mua sắm tại siêu thị hết 1 triệu đồng. Dư nợ 3 là 2 triệu đồng.
 • Ngày chốt sao kê là ngày 20 hàng tháng và bạn được miễn lãi 55 ngày. Vậy tổng dư nợ tháng 7 là 2 triệu đồng.
 • Đến ngày 10/8, bạn trả số tiền tối thiểu cho thẻ tín dụng là 2% tổng dư nợ là 40.000 đồng. Tuy nhiên, lãi suất sẽ tính trên tổng dư nợ trong tháng của bạn. Lãi suất tính 18.5%/năm.
  • Lãi suất trên dư nợ 1 từ ngày 3/7 đến 15/7: 4 triệu đồng x 18.5%/365 x 15 ngày = 30.411 đồng.
  • Lãi suất trên dư nợ 2 từ ngày 16/7 đến 18/7: 1 triệu đồng x 18.5%/365 x 2 ngày = 1.014 đồng.
  • Lãi suất trên dư nợ 3 từ ngày 19/6 đến 10/8: 2 triệu đồng x 18.5%365 x 22 ngày = 22.301 đồng.
 • Vậy tổng số tiền lãi bạn phải trả là: 30.411 + 1.014 + 22.301 = 53.726 đồng.

Khách hàng không thanh toán dư nợ tối thiểu

Trường hợp nếu bạn quên không thanh toán hoặc thanh toán khi hết thời gian miễn lãi, bạn sẽ phải chịu thêm 2 khoản phí là phí phạt chậm thanh toán và lãi suất quá hạn. Ngân hàng VPBank quy định:

 • Nếu chậm thanh toán dưới 30 ngày: 3%.
 • Nếu chậm thanh toán từ 30 ngày đến dưới 60 ngày: 4%.
 • Nếu chậm thanh toán từ 60 ngày đến dưới 90 ngày: 6%.
 • Nếu chậm thanh toán trên 90 ngày: 4%.

Trong đó: Tối thiểu 99.000 đồng đối với thẻ tín dụng nội địa và tối thiểu 200.000 đồng đối với thẻ tín dụng quốc tế.

Ví dụ Fingo đưa ra như sau:

 • Vào ngày 3/7, bạn đã dùng Thẻ tín dụng VPBank Titanium Cashback để chi tiêu mua một món hàng trị giá 4 triệu đồng. Dư nợ 1 là 4 triệu đồng.
 • Ngày 16/7, bạn chi tiêu mua sắm tại siêu thị hết 1 triệu đồng. Dư nợ 2 là 5 triệu đồng.
 • Ngày chốt sao kê là ngày 20 hàng tháng và bạn được miễn lãi 55 ngày. Vậy tổng dư nợ tháng 7 là 5 triệu đồng.
 • Tuy nhiên, bạn quên không thanh toán trong hạn và thanh toán vào ngày 12/8. Lãi suất tính 18.5%/năm và phí phạt chậm là 3%, tối thiểu 200.000 đồng. Lãi suất sẽ tính trên tổng dư nợ trong tháng của bạn.
  • Lãi suất trên dư nợ 1 từ ngày 3/7 đến 15/7: 4 triệu đồng x 18.5%/365 x 15 ngày = 30.411 đồng.
  • Lãi suất trên dư nợ 2 từ ngày 16/7 đến 12/8: 5 triệu đồng x 18.5%/365 x 27 ngày = 68.425 đồng.
  • Phí phạt chậm (tính trên số tiền thanh toán tối thiểu): (2% x 5 triệu đồng) x 3% = 3.000 < 200.000 đồng (khoản thanh toán phí phạt chậm tối thiểu)
 • Vậy tổng số tiền bạn phải trả là: 5.000.000 + 30.411 + 68.425 + 200.000 = 5.298.836 đồng.

Đối với giao dịch rút tiền mặt

Khi thực hiện rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, bạn cần phải lưu ý rằng phí ứng tiền mặt và lãi suất sẽ được tính ngay từ thời điểm bạn rút tiền. Vậy nên, Fingo khuyên bạn chỉ nên rút tiền mặt từ thẻ tín dụng trong trường hợp bạn có khả năng hoàn trả lại tiền sớm nhất có thể.

Giả sử bạn sử dụng thẻ tín dụng để rút 10 triệu đồng tiền mặt tại cây ATM vào ngày 1/8. Và bạn dự tính trả lại cho ngân hàng vào ngày 10/8, sau 10 ngày.

 • Phí rút tiền mặt: 3.64% số tiền giao dịch (tối thiểu 50.000 đồng): 10 triệu đồng x 3.64% = 364.000 đồng.
 • Lúc này, tổng số tiền bạn rút và phí là 10.364.000 đồng.
 • Tiền lãi trong 10 ngày là: (10.364.000 x 18.5%)/365 ngày x 10 ngày = 52.530 đồng.
 • Vậy tổng số tiền bạn cần thanh toán trả cho ngân hàng là: 10.416.530 đồng.

Cách để không bị tính lãi suất thẻ tín dụng VPBank

Lãi suất thẻ tín dụng thường sẽ khá cao nếu bạn không hoàn trả tiền trong thời gian dài. Vậy nên cách duy nhất để không bị tính lãi suất chính là trả tiền trong hạn thanh toán. Hãy thanh toán nợ gốc càng nhiều càng tốt, bởi nếu bạn chỉ trả khoản tối thiểu thì số dư nợ còn lại vẫn bị tính lãi suất. Ngoài ra, bạn cần phải nắm rõ ngày sao kê thẻ tín dụng cùng hạn thanh toán để tránh trường hợp bị phạt phí chậm trả.

Hạn chế rút tiền mặt để tránh bị tính lãi suất thẻ tín dụng VPBank
Hạn chế rút tiền mặt để tránh bị tính lãi suất thẻ tín dụng VPBank

Qua bài viết trên, Fingo đã cập nhật bảng lãi suất thẻ tín dụng VPBank mới nhất và đưa ra các ví dụ tính lãi suất đơn giản, dễ hiểu đến bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này, bạn có thể hiểu hơn về lãi suất thẻ tín dụng VPBank. Hãy tham khảo các bài viết khác của Fingo để hiểu hơn về các loại phí về thẻ tín dụng nhé!

5/5 - (2 bình chọn)
Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Trần Bình Tú

Mình là Trần Bình Tú, tốt nghiệp chuyên ngành Marketing tại Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM. Hiện đang là Content Writer tại Fingo Việt Nam. Với hơn 2 năm kinh nghiệm trong mảng content đa lĩnh vực. Mình mong với những kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân sẽ mang lại những bài viết hữu ích đến bạn đọc.

Chi tiết

Trả lời