Lãi suất thẻ tín dụng OCB – Cập nhật mới nhất
Phạm Ngọc Khánh Linh

Lãi suất thẻ tín dụng OCB – Cập nhật mới nhất

Lãi suất thẻ tín dụng OCB là một thông tin quan trọng mà người dùng thường xuyên quan tâm khi nghiên cứu về các sản phẩm thẻ tín dụng OCB. Việc hiểu rõ về lãi suất giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan về chi phí tài chính mà họ có thể phải đối mặt khi sử dụng thẻ. Dưới đây là bài viết tổng hợp về lãi suất thẻ tín dụng OCB cũng như hướng dẫn cách tính lãi suất trong các trường hợp cụ thể.

Lãi suất thẻ tín dụng OCB là gì?

Lãi suất thẻ tín dụng OCB là gì?
Lãi suất thẻ tín dụng OCB là gì?

Lãi suất thẻ tín dụng OCB thường được phân chia thành hai nhóm chính như sau:

 • Lãi suất chung (Lãi suất quá hạn):
  • Lãi suất chung được tính dựa trên mức dư nợ còn lại trong thẻ tín dụng. Trong trường hợp bạn không thanh toán toàn bộ số tiền đến hạn, lãi suất này sẽ được áp dụng cho phần dư nợ chưa thanh toán.
 • Lãi suất rút tiền mặt:
  • Khi bạn thực hiện giao dịch rút tiền mặt từ thẻ tín dụng OCB, lãi suất sẽ được tính toán từ ngày thực hiện giao dịch rút tiền. Lãi suất rút tiền mặt thường có thể cao hơn so với lãi suất chung.
 • Lãi suất trả góp:
  • Trả góp qua thẻ tín dụng là một hình thức mua hàng trả góp, trong đó số tiền trả trước, các kỳ trả góp hàng tháng, và lãi suất sẽ được thanh toán thông qua thẻ tín dụng. Các khoản thanh toán này sẽ được ghi chi tiết trên bảng sao kê hàng tháng và được gửi đến bạn để bạn có thể theo dõi và quản lý tình hình tài chính của mình.
  • Ngoài ra, họ có thể chia nhỏ số tiền đó thành các kỳ trả góp, giúp giảm áp lực tài chính trong thời gian ngắn hạn.

Điều này có nghĩa là việc không thanh toán đầy đủ số tiền đến hạn, thực hiện rút tiền mặt từ thẻ tín dụng hoặc trả góp chậm có thể dẫn đến chi phí lãi suất phát sinh. Để tránh chi phí không mong muốn, quan trọng nhất là đảm bảo thanh toán đúng hạn, hạn chế việc rút tiền mặt hoặc hạn chế trả góp chậm nếu có thể.

Bảng lãi suất thẻ tín dụng OCB

Bảng lãi suất thẻ tín dụng OCB
Bảng lãi suất thẻ tín dụng OCB

Lãi suất quá hạn thẻ tín dụng OCB

Khi bạn mở thẻ tín dụng OCB, bạn sẽ được cung cấp một hạn mức cụ thể để chi tiêu. Đối với thẻ này, bạn chỉ có thể chi tiêu trong hạn mức đã được xác định, và bạn có trách nhiệm thanh toán số tiền đã chi tiêu trước ngày đáo hạn mà ngân hàng OCB quy định. Thời gian miễn lãi cho các loại thẻ thông thường là 45 ngày, trong khi thẻ Platinum có thể được miễn lãi suất trong 55 ngày.

Nếu bạn không thanh toán đúng hạn trong thời gian miễn lãi, bạn sẽ phải trả thêm phí lãi suất quá hạn. Điều này là một quy định quan trọng cần lưu ý để tránh phát sinh chi phí không mong muốn. Việc hiểu rõ về các điều khoản và điều kiện của thẻ tín dụng giúp bạn quản lý tài chính một cách hiệu quả và tránh các chi phí không cần thiết.

[table-loai-the style=”2″ ids=”60320,58361,29992,29988,29991,29989,29978,29990,29977,28801,28800,23268″ post_type=”the-tin-dung”]

Lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng OCB

Khi sử dụng thẻ tín dụng OCB để rút tiền mặt, khách hàng sẽ phải đối mặt với một loại phí được gọi là phí rút tiền mặt, thường có mức lên đến 4%. Điều này có thể tăng chi phí mỗi lần rút tiền mặt và là một khoản phí đáng chú ý cần xem xét.

Dưới đây là bảng lãi suất rút tiền mặt của thẻ tín dụng OCB:

[table-loai-the style=”1″ ids=”60320,58361,29992,29988,29991,29989,29978,29990,29977,28801,28800,23268″ post_type=”the-tin-dung”]

Lãi suất trả góp thẻ tín dụng OCB

Trả góp qua thẻ tín dụng OCB là một hình thức mua trả góp trong đó số tiền trả trước, tiền trả góp hàng tháng và tiền lãi suất được thanh toán thông qua thẻ tín dụng. Các thông tin chi tiết về các khoản thanh toán này sẽ được hiển thị rõ ràng trên bảng sao kê hàng tháng và được gửi đến khách hàng.

Người dùng có thể chia nhỏ số tiền lớn thành các khoản trả góp nhỏ hơn hàng tháng, giúp giảm áp lực tài chính tại một thời điểm cụ thể. Một số thẻ tín dụng còn cung cấp điểm thưởng hoặc ưu đãi cho những giao dịch trả góp, tăng thêm giá trị cho người dùng. Tuy nhiên, người dùng cũng cần chú ý đến các điều khoản và điều kiện của việc trả góp qua thẻ tín dụng, bao gồm lãi suất áp dụng và bất kỳ phí phạt nào nếu có, để đảm bảo rằng họ hiểu rõ về chi phí và cam kết của mình trong quá trình thanh toán.

Tên thẻ tín dụngPhí chuyển đổi trả góp
Thẻ tín dụng OCB Mastercard World 2IN1
Thẻ tín dụng Liobank
Thẻ tín dụng OCB MasterCard Priority

3% – 7%

Thẻ tín dụng OCB Bamboo Airways MasterCard Platinum

3% – 7%

Thẻ tín dụng quốc tế OCB MasterCard Doctor Platinum

4% – 7% giá trị

Thẻ tín dụng quốc tế OCB Installment Mastercard Platinum

2%

Thẻ tín dụng quốc tế OCB MasterCard Lifestyle

3% – 7%

Thẻ tín dụng quốc tế OCB iGen Mastercard Platinum

3% – 7%

Thẻ tín dụng nội địa OCB Natural

3% – 7%

Thẻ tín dụng quốc tế OCB JCB Platinum

3% – 7%

Thẻ tín dụng quốc tế OCB JCB Gold

3% – 7%

Thẻ tín dụng quốc tế OCB MasterCard Platinum

3% – 7%

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng OCB

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng OCB
Cách tính lãi suất thẻ tín dụng OCB

Cách tính lãi suất cho giao dịch rút tiền mặt trên thẻ tín dụng OCB có thể được mô tả như sau:

Cách tính lãi suất khi rút tiền mặt

 • Phí rút tiền mặt:
  • Phí rút tiền mặt có thể là 3% số tiền giao dịch.
   • Ví dụ: Giao dịch rút tiền 10 triệu đồng, phí là 10,000,000 x 3% = 300,000 đồng.
 • Lãi suất:
  • Lãi suất được tính từ thời điểm rút tiền cho đến ngày hoàn trả.
  • Công thức tính lãi suất: (Số tiền rút × Lãi suất hàng ngày × Số ngày rút) / 365.
   • Ví dụ: 10,000,000 x 36% / 365 x 10 ngày = 98,630 đồng.
 • Tổng tiền phải thanh toán:
  • Tổng tiền thanh toán bao gồm số tiền gốc, phí rút tiền mặt và tiền lãi suất.
  • Công thức: Tổng tiền thanh toán = Số tiền gốc + Phí rút tiền mặt + Tiền lãi suất.
   • Ví dụ: 10,000,000 + 300,000 + 98,630 = 10,398,630 đồng.

Vậy là, khách hàng A sẽ phải thanh toán tổng cộng 10,398,630 đồng cho ngân hàng OCB sau khi thực hiện giao dịch rút tiền mặt từ thẻ tín dụng OCB.

Tính lãi suất khi giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ

Để hiểu rõ hơn về cách tính phí phạt trả chậm và lãi suất trên thẻ tín dụng, chúng ta có thể tham gia một ví dụ cụ thể với thẻ tín dụng OCB như sau:

 • Giao dịch ngày 3/4:
  • Mua hàng trị giá 4 triệu đồng. Dư nợ 1 là 4 triệu đồng.
 • Giao dịch ngày 16/4:
  • Mua sắm tại siêu thị, chi tiêu 1 triệu đồng. Dư nợ 2 là 5 triệu đồng.
 • Ngày chốt sao kê là ngày 20 hàng tháng:
  • Bạn được miễn lãi suất trong 45 ngày.
 • Ngày thanh toán là 8/5:
  • Thanh toán toàn bộ dư nợ cho ngân hàng.
 • Tính lãi suất trên dư nợ 1 từ ngày 3/4 đến 15/4:
  • Lãi suất = Dư nợ 1 x Lãi suất x Số ngày / 365 = 4 triệu x 36% x 15 / 365 = 59.178 đồng
 • Tính lãi suất trên dư nợ 2 từ ngày 16/4 đến 8/5:
  • Lãi suất = Dư nợ 2 x Lãi suất x Số ngày / 365 = 5 triệu x 36% x 23 / 365 = 113.425 đồng
 • Tính phí phạt trả chậm:
  • Phí phạt = (5% x Dư nợ cuối cùng) x 5% = (5% x 5 triệu) x 5% = 12.500 đồng (nhưng không dưới 150.000 đồng)
 • Tổng số tiền phải trả:
  • Tổng = Dư nợ cuối cùng + Lãi suất 1 + Lãi suất 2 + Phí phạt = 5 triệu + 59.178 + 113.425 + 150.000 (do phí phạt tối thiểu) = 5.322.603 đồng

Như vậy, tổng số tiền bạn phải trả là 5.322.603 đồng sau khi tính lãi suất và phí phạt trả chậm theo điều khoản của thẻ tín dụng OCB.

Cách để không bị tính lãi suất thẻ tín dụng OCB

Cách để không bị tính lãi suất thẻ tín dụng OCB
Cách để không bị tính lãi suất thẻ tín dụng OCB

Để giảm thiểu các khoản lãi suất thẻ tín dụng Cake, khách hàng có thể thực hiện một số cách linh hoạt như sau:

 • Lập kế hoạch chi tiêu hợp lí
  • Tạo một kế hoạch chi tiêu cân đối giữa nhu cầu và khả năng thanh toán. Điều này giúp đảm bảo khả năng chi trả các khoản phí đúng hạn mà không gây áp lực tài chính.
 • Thanh toán đúng hạn
  • Thanh toán các khoản dư nợ đúng hạn sẽ giảm thiểu lãi suất và tránh phí phạt trễ thanh toán. Việc duy trì lịch thanh toán đều đặn là quan trọng để không bị tính lãi suất quá hạn.
 • Chọn sản phẩm thẻ tín dụng hợp lí
  • Lựa chọn thẻ tín dụng có lãi suất thấp hoặc cung cấp các chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn. Những ưu đãi như miễn lãi suất trong một khoảng thời gian cụ thể có thể giúp giảm tổng chi phí.
 • Giao dịch ở đầu chu kì thanh toán
  • Thực hiện các giao dịch vào đầu chu kỳ thanh toán sẽ tạo thêm thời gian cho bạn để trả nợ trước ngày đáo hạn. Điều này giúp giảm thiểu lãi suất phát sinh vì số ngày tính lãi suất sẽ ít hơn.

Những biện pháp trên không chỉ giúp giảm lãi suất mà còn giúp duy trì tình trạng tài chính ổn định và tăng cường khả năng quản lý chi tiêu của khách hàng khi sử dụng thẻ tín dụng.

Lời kết

Bài viết trên đã tổng hợp lãi suất thẻ tín dụng OCB mới nhất cùng cách tính lãi suất trong các tình huống khác nhau. Khi sử dụng thẻ tín dụng OCB, bạn cần xem xét kỹ lưỡng trước khi thực hiện thanh toán và hạn chế rút tiền mặt để tránh bị tính lãi suất cao. Điều này giúp tránh những khoản nợ tích lũy lãi suất đáng kể, giảm áp lực tài chính cá nhân.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết về lãi suất thẻ tín dụng OCB do Fingo tổng hợp. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn. Hãy tiếp tục theo dõi các bài viết khác của Fingo để cập nhật những thông tin tài chính mới nhất.

Đánh giá bài viết
Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Phạm Ngọc Khánh Linh

Tôi là Phạm Ngọc Khánh Linh, sinh viên Đại học FPT ngành Digital Marketing, chuyên về viết Content SEO. Hiện tại, tôi đang làm việc tại công ty Fingo Việt Nam. Với kiến thức sâu về tối ưu hóa nội dung và kỹ năng SEO, tôi đã áp dụng thành công các chiến lược để tăng hiệu suất và đưa nội dung lên top trang tìm kiếm. Tôi mong muốn tiếp tục phát triển và góp phần vào thành công của dự án và công ty.

Chi tiết

Trả lời