Avatar of Vũ Hoàng Long

Vũ Hoàng Long

Content Marketing

01/07/1999
longvuhoang1799.fingo@gmail.com
0938493802

Giới thiệu

Vũ Hoàng Long, hiện đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Mở TP.HCM, chuyên ngành Marketing. Hiện đang làm Content Writer tại Fingo Việt Nam.

Học vấn

Đại học Mở TP.HCM

(7/2020-12/2025)
Marketing