Thẻ tín dụng quốc tế PVcomBank Cashback Platinum

  • Tổng quan
    Thẻ tín dụng tốt nhất cho Hoàn tiền
    Hạn mức thẻ 1 Tỷ
    Hạng thẻ Platinum
    Thương hiệu thẻ Mastercard
    Thu nhập tối thiểu không yêu cầu thu nhập
  • Ưu đãi thẻ tín dụng
    Hoàn phí thường niên
    Hoàn tiền
    Tích điểm
    Chi tiêu/dặm
    Ưu đãi đặc quyền
  • Lãi suất & Phí
    Thời gian miễn lãi tối đa 0 ngày
    Lãi suất 0%
    Phí phát hành thẻ Miễn phí
    Phí thường niên thẻ chính Miễn phí
    Phí thường niên thẻ phụ Miễn phí
    Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
    Khoản thanh toán tối thiểu
    Phí chậm thanh toán
    Phí chuyển đổi trả góp
    Phí giao dịch ngoại tệ
    Phí vượt hạn mức tín dụng
Đánh giá the-tin-dung
Đánh Giá - Nhận Xét
0
0 nhận xét