Thẻ tín dụng quốc tế Korean Air – Shinhan

 • Tổng quan
  Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Hạn mức thẻ Không giới hạn
  Hạng thẻ
  Thương hiệu thẻ
  Thu nhập tối thiểu không yêu cầu thu nhập
 • Ưu đãi thẻ tín dụng
  Hoàn phí thường niên
  • Miễn phí thường niên năm 2 trở đi nếu chi tiêu năm trước đó đạt tối thiểu 110 triệu VNĐ.
  Hoàn tiền
  Tích điểm
  Chi tiêu/dặm
  Ưu đãi đặc quyền
 • Lãi suất & Phí
  Thời gian miễn lãi tối đa 0 ngày
  Lãi suất 28.8%
  Phí phát hành thẻ Miễn phí
  Phí thường niên thẻ chính 1,100,000 VNĐ
  Phí thường niên thẻ phụ 700,000 VNĐ
  Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM 4% ( Tốithiểu 50,000 VNĐ , Tối đa 999,000 VNĐ)
  Khoản thanh toán tối thiểu
  Phí chậm thanh toán 4% ( Tốithiểu 250,000 VNĐ , Tối đa 999,000 VNĐ)
  Phí chuyển đổi trả góp
  Phí giao dịch ngoại tệ 2.9% số tiền giao dịch
  Phí vượt hạn mức tín dụng
Đánh giá the-tin-dung
Đánh Giá - Nhận Xét
0
0 nhận xét