Thẻ tín dụng quốc tế HD SAISON Visa

 • Tổng quan
  Thẻ tín dụng tốt nhất cho Hoàn tiền, Trả góp 0% lãi suất
  Hạn mức thẻ 2 Triệu - Không giới hạn
  Hạng thẻ
  Thương hiệu thẻ Visa
  Thu nhập tối thiểu 4 Triệu 500 nghìn
 • Ưu đãi thẻ tín dụng
  Hoàn phí thường niên
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
  Hoàn tiền
  Tích điểm
  Chi tiêu/dặm
  Ưu đãi đặc quyền
 • Lãi suất & Phí
  Thời gian miễn lãi tối đa 45 ngày
  Lãi suất 46%
  Phí phát hành thẻ Miễn phí
  Phí thường niên thẻ chính 110,000 VNĐ
  Phí thường niên thẻ phụ Miễn phí
  Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM 2% số tiền giao dịch (tối thiểu: 22.000)
  Khoản thanh toán tối thiểu
  Phí chậm thanh toán 2.8% dư nợ thẻ (tối thiểu: 90.000 VND)
  Phí chuyển đổi trả góp

  1.19%/tháng x Số tiền giao dịch

  Phí giao dịch ngoại tệ 2.5% số tiền giao dịch
  Phí vượt hạn mức tín dụng 4% số tiền vượt hạn mức (tối thiểu: 55.000 VND)
Đánh giá the-tin-dung
Đánh Giá - Nhận Xét
0
0 nhận xét