Thẻ tín dụng ABBank Visa Priority

 • Tổng quan
  Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Hạn mức thẻ 500 Triệu
  Hạng thẻ
  Thương hiệu thẻ Visa
  Thu nhập tối thiểu không yêu cầu thu nhập
 • Ưu đãi thẻ tín dụng
  Hoàn phí thường niên
  • Miễn phí thường niên trọn đời cho chủ thẻ chính và 03 chủ thẻ phụ
  Hoàn tiền
  Tích điểm
  Chi tiêu/dặm
  Ưu đãi đặc quyền
  • Bảo hiểm du lịch toàn cầu lên đến 11,76 tỷ đồng
 • Lãi suất & Phí
  Thời gian miễn lãi tối đa 45 ngày
  Lãi suất 19%
  Phí phát hành thẻ Miễn phí
  Phí thường niên thẻ chính Miễn phí
  Phí thường niên thẻ phụ Miễn phí
  Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM 4% số tiền rút, tối thiểu 50.000 VNĐ
  Khoản thanh toán tối thiểu
  • 5% tổng dư nợ, tối thiểu 100.000 VNĐ
  Phí chậm thanh toán 4% số tiền thanh toán tối thiểu chưa thanh toán, tối thiểu 100.000 VNĐ
  Phí chuyển đổi trả góp
  Phí giao dịch ngoại tệ 2,5% số tiền giao dịch
  Phí vượt hạn mức tín dụng Miễn phí
Đánh giá the-tin-dung
Đánh Giá - Nhận Xét
0
0 nhận xét