Avatar of Phạm Tuấn Vũ

Phạm Tuấn Vũ

Web Developer

Giới thiệu

Phạm Tuấn Vũ là một lập trình viên nhiều kinh nghiệm, với hơn 5 năm trong lĩnh vực phát triển và tùy biến các dự án website cho đa dạng khách hàng trên toàn thế giới. Hiện nay, tôi đang là một Developer tại Fingo Việt Nam.

Kinh nghiệm làm việc

CÔNG TY TNHH FINGO VIỆT NAM

(2019 - đến nay)

Học vấn

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh

(2014-2018)
Điều khiển và tự động hoá