Vay tiêu dùng Standard Chartered

 • Đặc điểm sản phẩm
  Khoản vay tối đa 1 Tỷ 300 triệu
  Hình thức nhận lương Tất cả
  Thu nhập tối thiểu 8 Triệu
 • Lãi suất & Phí
  Lãi suất vay 15%
  Phí xét duyệt hồ sơ Không có
  Phí phạt trễ hạn thanh toán 150% trên lãi suất công bố (tính trên số dư gốc của khoản phải trả trễ hạn và số ngày trễ hạn)
  Phí trả nợ trước hạn tối đa 4%
  Bảo hiểm khoản vay
 • Thời gian xử lý & giải ngân
  Thời gian xử lý hồ sơ
  Thời gian giải ngân
 • Ưu đãi
  Ưu đãi lãi suất
  Biên độ lãi suất sau ưu đãi
 • Thủ tục & Điều kiện
  Thủ tục
  Điều kiện