Gói vay tín chấp ngân hàng tốt nhất năm 2023

Cập nhật các gói vay tín chấp không cần tài sản đảm bảo nhanh nhất. Giúp bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn khoản vay tiêu dùng online phù hợp.

Vay tiêu dùng FCCOM theo lương

100.000.000đ Vay tối đa
35% Lãi suất
4.000.000đ Thu nhập tối thiểu

Vay tiền mặt tín chấp PTF theo lương chuyển khoản

100.000.000đ Vay tối đa
43% Lãi suất
3.000.000đ Thu nhập tối thiểu

Vay tiêu dùng Standard Chartered

1.300.000.000đ Vay tối đa
15% Lãi suất
8.000.000đ Thu nhập tối thiểu

Vay tiêu dùng TPBank tín chấp trả góp

300.000.000đ Vay tối đa
19.2% Lãi suất
7.000.000đ Thu nhập tối thiểu

Vay tiêu dùng Vietcombank

1.000.000.000đ Vay tối đa
10.8% Lãi suất
6.000.000đ Thu nhập tối thiểu

Vay tín chấp là gì?

Vay tín chấp là sản phẩm cho vay không cần tài sản đảm bảo (TSĐB) do ngân hàng hoặc công ty tài chính cung cấp. Ngân hàng sẽ

Ưu điểm của vay tín chấp

Điều kiện, thủ tục vay tín chấp

Lãi suất vay tín chấp

Vay tín chấp không yêu cầu khách hàng thế chấp bất kỳ tài sản nào, do đó mức lãi suất cho vay tín chấp thường cao hơn so với vay theo hình thức thế chấp. Vay tín chấp

Lãi suất cho vay tín chấp không có khung quy định chi tiết mà sẽ dựa trên thỏa thuận giữa hai bên. Lãi suất vay tín chấp trung bình từ 20-25%/năm được cho là thấp, 30-40%/năm là trung bình, từ 40-60%/năm là cao và nếu khách hàng phải vay với mức lãi suất từ 70-80%/năm là rất cao.

Quy trình vay tín chấp

Các thắc mắc về vay tín chấp

Kiến thức vay tín chấp