Gói vay thế chấp ngân hàng tốt nhất năm 2023

Cập nhật các gói vay thế chấp không cần tài sản đảm bảo nhanh nhất. Giúp bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn khoản vay tiêu dùng online phù hợp.

Vay thế chấp là gì?

Vay thế chấp (Tiếng Anh: Mortgage Loan) là hình thức cho vay có tài sản đảm bảo. Ví dụ vay mua nhà thế chấp bằng chính căn nhà mua, vay mua ô tô thế chấp bằng bất động sản hoặc chính chiếc ô tô bạn mua.

Khi vay thế chấp, quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc về người đi vay nhưng giấy tờ chứng minh sở hữu thì được ngân hàng giữ lại và ngân hàng có quyền tịch thu tài sản để thanh lý trừ nợ nếu người vay không thể trả nợ được cho ngân hàng.

Vay thế chấp thường áp dụng cho khoản vay có giá trị lớn và có thời gian vay dài hơn so với các khoản vay tín chấp.