Tỷ giá hối đoái

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
AUD 15,250.59 15,899.90 15,404.64
CAD 17,607.42 18,357.07 17,785.27
CHF 26,174.35 27,288.74 26,438.74
CNY 3,266.39 3,405.97 3,299.38
DKK - 3,546.56 3,415.53
EUR 25,273.63 26,661.20 25,528.92
GBP 29,055.42 30,292.47 29,348.91
HKD 3,038.32 3,167.68 3,069.01
INR - 304.30 292.59
JPY 159.60 168.95 161.21
KRW 15.79 19.23 17.54
KWD - 81,857.56 78,705.56
MYR - 5,260.85 5,148.22
NOK - 2,314.64 2,220.23
RUB - 269.34 243.29
SAR - 6,737.08 6,477.66
SEK - 2,237.07 2,145.81
SGD 17,384.41 18,124.57 17,560.01
THB 597.86 689.78 664.29
USD 24,165.00 24,535.00 24,195.00

Tỷ giá được cập nhật 25/09/2023 và chỉ mang tính chất tham khảo

Đối tác của chúng tôi