Tỷ giá hối đoái

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
AUD 15,144.50 15,789.28 15,297.47
CAD 17,565.45 18,313.31 17,742.88
CHF 25,888.65 26,990.87 26,150.15
CNY 3,267.64 3,407.27 3,300.65
DKK - 3,517.90 3,387.93
EUR 25,069.87 26,446.24 25,323.10
GBP 28,826.31 30,053.60 29,117.49
HKD 3,036.88 3,166.18 3,067.56
INR - 303.64 291.94
JPY 158.86 168.17 160.47
KRW 15.59 19.00 17.33
KWD - 81,741.95 78,594.43
MYR - 5,237.32 5,125.19
NOK - 2,299.95 2,206.13
RUB - 266.60 240.81
SAR - 6,737.74 6,478.30
SEK - 2,260.86 2,168.63
SGD 17,328.36 18,066.12 17,503.39
THB 589.31 679.91 654.79
USD 24,170.00 24,540.00 24,200.00

Tỷ giá được cập nhật 27/09/2023 và chỉ mang tính chất tham khảo

Đối tác của chúng tôi