Chào mừng bạn đến Fingo Việt Nam

Một số loại thẻ tín dụng mà chỉ giới siêu giàu mới được sử dụng

2020-03-22 11:44:25 2785

Fingo tổng hợp một số loại thẻ tín dụng mà chỉ có giới siêu giàu mới có khả năng sở hữu chúng, ngoài việc hạn mức được cấp với con số KHỦNG, thì phí thường niên của chúng cũng không phải là con số nhỏ

    Top