Thẻ tín dụng Saigon Center - Takashimaya tốt nhất 05-2024

Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

3 thẻ tín dụng Saigon Center - Takashimaya

Thẻ tín dụng Saigon Center – Takashimaya – Vietcombank Visa Gold
Chi tiêu mua sắm tốt nhất

Thẻ tín dụng Saigon Center – Takashimaya – Vietcombank Visa Gold

Miễn phí thường niênTích điểm thưởngTrả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức 50 - 300 triệu VNĐ
Phí thường niên 200.000 VNĐ
Thu nhập từ 7.000.000 VNĐ
Tích điểm không giới hạn: Điểm thưởng Vietcombank Takashimaya đổi voucher tại TTTM Saigon Centre
Saigon Center – Takashimaya – Vietcombank JCB
Thẻ siêu thị

Saigon Center – Takashimaya – Vietcombank JCB

Tích điểm thưởng
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Từ 20 - 50 triệu
Phí thường niên 100.000 VNĐ
Thu nhập từ 7.000.000 VNĐ

Mua sắm cùng tích lũy điểm thưởng để quy đổi thành thẻ trả trước sử dụng tại Trung tâm thương mại Saigon Centre.

Saigon Center – Takashimaya – Vietcombank Visa Classic
1 reviews
Mua sắm siêu thị

Saigon Center – Takashimaya – Vietcombank Visa Classic

Tích điểm thưởngTrả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Từ 20 - 50 triệu
Phí thường niên 100.000 VNĐ
Thu nhập từ 7.000.000 VNĐ

Chương trình tích lũy điểm thưởng để quy đổi thành thẻ trả trước sử dụng tại Trung tâm thương mại Saigon Centre.

Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ

Back to top