Thẻ tín dụng NextPay tốt nhất 05-2024

Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

1 thẻ tín dụng NextPay

Thẻ tín dụng Sacombank NextPay Napas
Chi tiêu hàng ngày

Thẻ tín dụng Sacombank NextPay Napas

Trả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Từ 10 triệu VND
Phí thường niên 299.000 VNĐ
Thu nhập từ 10 triệu VND
  • Rút tiền mặt đến 100% hạn mức tín dụng.
  • Miễn lãi 55 ngày.
  • Trả góp 0% lãi suất.
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ

Back to top