Thẻ tín dụng Mua sắm online tốt nhất 09-2023

Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Hoàn tiền, Mua sắm online Visa

Thẻ tín dụng quốc tế MSB Visa Online

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
299.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Hoàn phí thường niên năm đầu nếu phát sinh chi tiêu trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt.
Chọn thẻ để so sánh
Hoàn tiền, Mua sắm online Mastercard

Thẻ tín dụng quốc tế OCB MasterCard Lifestyle

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
50.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
399.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Thẻ chính: 399.000 VND
Thẻ phụ: 199.000 VND
Hoàn 100% phí thường niên khi đạt tổng doanh số chi tiêu từ 1.000.000 VND trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ, hoàn phí thường niên từ năm thứ 2 nếu doanh số chi tiêu năm liền trước đạt tối thiểu 100.000.000 VND
Chọn thẻ để so sánh
Hoàn tiền, Mua sắm online Mastercard

Thẻ tín dụng quốc tế OCB iGen Mastercard Platinum

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
500.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
999.000đ Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu

Thẻ chính: 999.000 VND.
Miễn phí thường niên năm đầu tiên. Hoàn 100% phí thường niên từ năm 2 nếu DSGD năm trước liền kề đạt tối thiểu 60.000.000 VNĐ

Chọn thẻ để so sánh
Mua sắm online, Trả góp 0% lãi suất

Thẻ tín dụng nội địa OCB Natural

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
200.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
200.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
 • Hoàn 100% phí thường niên từ năm 2 nếu DSGD năm trước liền kề đạt tối thiểu 60.000.000 VNĐ
Chọn thẻ để so sánh
Hoàn tiền, Mua sắm online

Thẻ tín dụng quốc tế SeA-Easy

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
200.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
440.000đ Phí thường niên
7.000.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Hoàn phí thường niên năm nhất nếu có 02 giao dịch thành công và có tổng giá trị giao dịch tối thiểu 500.000 VND trong vòng 30 ngày kể từ ngày thẻ được kích hoạt.
 • Hoàn phí thường niên từ năm thứ 2 trở đi nếu tổng chi tiêu thanh toán của năm trước tối thiểu 70 triệu đồng/ năm.
Chọn thẻ để so sánh
Mua sắm online Visa

Thẻ tín dụng Shinhan Visa E-Card

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
100.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
429.000đ Phí thường niên
7.100.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên năm 2 trở đi nếu chi tiêu năm trước đó đạt tối thiểu 55 triệu VNĐ.
Chọn thẻ để so sánh
Hoàn tiền, Mua sắm online, Trả góp 0% lãi suất JCB

Thẻ tín dụng quốc tế OCB JCB Gold

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
50.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
399.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Thẻ chính: 399.000 VND
Thẻ phụ: 199.000 VND
Hoàn 100% phí thường niên khi đạt tổng doanh số chi tiêu từ 1.000.000 VND trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ, hoàn 100% phí thường niên từ năm thứ 2 nếu doanh số chi tiêu năm liền trước đạt tối thiểu 100.000.000 VND.
Chọn thẻ để so sánh
Đồng thương hiệu, Hoàn tiền, Mua sắm online Visa

Thẻ tín dụng VPBank Shopee Platinum

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
100.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
299.000đ Phí thường niên
4.500.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Freeship cả năm, 365 ngày hoàn tiền.
 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên cho cả thẻ chính và thẻ phụ.
Chọn thẻ để so sánh
Hoàn tiền, Mua sắm online JCB

Thẻ tín dụng VPBank Z JCB dành cho Gen Z

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
70.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
399.000đ Phí thường niên
7.000.000đ Thu nhập tối thiểu

 • Miễn phí năm đầu tiên cho thẻ chính khi thẻ chính có từ 3 giao dịch chi tiêu trong vòng 30 ngày đầu sau khi mở thẻ (mỗi giao dịch từ 200.000 VNĐ).
 • Miễn phí năm tiếp theo cho thẻ chính nếu có tổng chi tiêu của cả thẻ chính và thẻ phụ trong năm hiện tại đạt từ 80 triệu đồng.

Chọn thẻ để so sánh
Đồng thương hiệu, Hoàn tiền, Mua sắm online Visa

Thẻ tín dụng VPBank Super Shopee Platinum

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
100.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
499.000đ Phí thường niên
4.500.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Freeship cả năm, 365 ngày hoàn tiền.
 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên cả thẻ chính và thẻ phụ.
Chọn thẻ để so sánh
Mua sắm online, Trả góp 0% lãi suất Mastercard

Thẻ tín dụng VIB Zero Interest Rate

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
600.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
699.000đ Phí thường niên
12.000.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Hoàn phí thường niên năm đầu nếu tổng chi tiêu đạt 10 triệu VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.
 • Miễn phí thường niên trọn đời nếu tổng chi tiêu đạt 60 triệu VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.
Chọn thẻ để so sánh
Đồng thương hiệu, Mua sắm online, Tích điểm thưởng Visa

Thẻ tín dụng VIB LazCard

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
600.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
599.000đ Phí thường niên
15.000.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Hoàn phí năm đầu: chi tiêu 10 triệu VNĐ trong 30 ngày từ kích hoạt, tối đa 45 ngày từ phát hành
 • Miễn phí trọn đời: chi tiêu 60 triệu VNĐ trong 30 ngày từ kích hoạt, tối đa 45 ngày từ phát hành
Chọn thẻ để so sánh

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh

Thẻ tín dụng quốc tế MSB Visa Online

Thẻ tín dụng quốc tế MSB Visa Online

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế OCB MasterCard Lifestyle

Thẻ tín dụng quốc tế OCB MasterCard Lifestyle

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế OCB iGen Mastercard Platinum

Thẻ tín dụng quốc tế OCB iGen Mastercard Platinum

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng nội địa OCB Natural

Thẻ tín dụng nội địa OCB Natural

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế SeA-Easy

Thẻ tín dụng quốc tế SeA-Easy

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng Shinhan Visa E-Card

Thẻ tín dụng Shinhan Visa E-Card

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế OCB JCB Gold

Thẻ tín dụng quốc tế OCB JCB Gold

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng VPBank Shopee Platinum

Thẻ tín dụng VPBank Shopee Platinum

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng VPBank Z JCB dành cho Gen Z

Thẻ tín dụng VPBank Z JCB dành cho Gen Z

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng VPBank Super Shopee Platinum

Thẻ tín dụng VPBank Super Shopee Platinum

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng VIB Zero Interest Rate

Thẻ tín dụng VIB Zero Interest Rate

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng VIB LazCard

Thẻ tín dụng VIB LazCard

Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Phí thường niên


Hạn mức thẻ


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ