Hoàn tiền, Tích điểm Mastercard

Thẻ tín dụng VIB Happy Drive

600.000.000đ Hạn mức thẻ
899.000đ Phí thường niên
12.000.000đ Yêu cầu thu nhập
 • Hoàn phí thường niên năm đầu: chi tiêu hợp lệ 10 triệu VNĐ trong 30 ngày kể từ kích hoạt, tối đa 45 ngày sau phát hành.
 • Miễn phí thường niên trọn đời: chi tiêu hợp lệ 60 triệu VNĐ cùng khoảng thời gian.
Chọn để so sánh khoản vay
Mastercard

Thẻ tín dụng VIB Zero Interest Rate

600.000.000đ Hạn mức thẻ
699.000đ Phí thường niên
12.000.000đ Yêu cầu thu nhập
 • Hoàn phí thường niên năm đầu nếu chi tiêu tích lũy hợp lệ đạt 10.000.000 VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.
 • Miễn phí thường niên trọn đời nếu chi tiêu tích lũy hợp lệ đạt 60.000.000 VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.
Chọn để so sánh khoản vay
Đồng thương hiệu, Mua sắm online, Tích điểm Visa

Thẻ tín dụng VIB LazCard

600.000.000đ Hạn mức thẻ
599.000đ Phí thường niên
15.000.000đ Yêu cầu thu nhập
 • Hoàn phí thường niên năm đầu nếu chi tiêu tích lũy hợp lệ đạt 10.000.000 VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt và không quá 45 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành.
 • Miễn phí thường niên trọn đời nếu chi tiêu tích lũy hợp lệ đạt 60.000.000 VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt và không quá 45 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành
 • Tặng e-voucher Lazada trị giá 500.000 VNĐ khi chủ thẻ lưu thông tin thẻ tại ứng dụng Lazada và chi tiêu từ 1.000.000 VND tại Lazada trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ
Chọn để so sánh khoản vay
Tích điểm Visa

Thẻ tín dụng VIB Family Link

600.000.000đ Hạn mức thẻ
899.000đ Phí thường niên
15.000.000đ Yêu cầu thu nhập
 • Hoàn phí thường niên năm đầu nếu chi tiêu tích lũy hợp lệ đạt 10.000.000 VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt và không quá 45 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành
 • Miễn phí thường niên trọn đời nếu chi tiêu tích lũy hợp lệ đạt 60.000.000 VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt và không quá 45 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành
Chọn để so sánh khoản vay
Đồng thương hiệu, Du lịch Mastercard

Thẻ tín dụng VIB Premier Boundless

2.000.000.000đ Hạn mức thẻ
1.299.000đ Phí thường niên
20.000.000đ Yêu cầu thu nhập
 • Hoàn phí thường niên năm đầu nếu chi tiêu tích lũy hợp lệ đạt 20.000.000 VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ và không qua 45 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành.
 • Miễn phí thường niên trọn đời nếu chi tiêu tích lũy hợp lệ đạt 100.000.000 VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ và không qua 45 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành.
 • Tặng 4,000 dặm khi mở thẻ và chi tiêu tối thiểu 5 triệu đồng tại Vietnam Airlines
 • Tặng thêm 3,000 dặm khi mở thẻ từ nay đến 30/4/2023
Chọn để so sánh khoản vay
Du lịch Mastercard

Thẻ tín dụng VIB Travel Élite

2.000.000.000đ Hạn mức thẻ
1.299.000đ Phí thường niên
20.000.000đ Yêu cầu thu nhập
 • Hoàn phí thường niên năm đầu nếu chi tiêu hợp lệ đạt 20.000.000 VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.
 • Miễn phí thường niên trọn đời nếu chi tiêu hợp lệ đạt 100.000.000 VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.
Chọn để so sánh khoản vay
Tích điểm Mastercard

Thẻ tín dụng VIB Rewards Unlimited

200.000.000đ Hạn mức thẻ
499.000đ Phí thường niên
10.000.000đ Yêu cầu thu nhập
 • Hoàn phí thường niên năm đầu tiên nếu chi tiêu hợp lệ đạt 6.000.000 VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.
 • Miễn phí thường niên trọn đời nếu chi tiêu hợp lệ đạt 60.000.000 VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.
Chọn để so sánh khoản vay
Rút tiền mặt Mastercard

Thẻ tín dụng VIB Financial Free

50.000.000đ Hạn mức thẻ
299.000đ Phí thường niên
7.000.000đ Yêu cầu thu nhập
 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
 • Miễn phí thường niên năm tiếp theo nếu tổng giao dịch thanh toán tại POS/ Internet đạt tối thiểu 12 triệu trong năm liền trước.
 • Giảm đến 30% chi tiêu ăn uống, mua sắm online, du lịch tại hơn 25 thương hiệu hàng đầu Việt Nam.
 • Ưu đãi lãi suất 0% cho kỳ sao kê 3 tháng đầu tiên trên toàn bộ các giao dịch chi tiêu và rút tiền
Chọn để so sánh khoản vay
Rút tiền mặt

Thẻ tín dụng nội địa VietCredit

100.000.000đ Hạn mức thẻ
Miễn phí Phí thường niên
4.000.000đ Yêu cầu thu nhập

Ưu đãi 0% lãi suất trong 7 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt thẻ.

Chọn để so sánh khoản vay
JCB

Thẻ tín dụng FE CREDIT JCB Plus+

60.000.000đ Hạn mức thẻ
Miễn phí Phí thường niên
3.000.000đ Yêu cầu thu nhập
Chọn để so sánh khoản vay
Rút tiền mặt JCB

Thẻ tín dụng FE CREDIT lo gì

12.000.000đ Hạn mức thẻ
Miễn phí Phí thường niên
3.000.000đ Yêu cầu thu nhập
Chọn để so sánh khoản vay
Hoàn tiền Mastercard

Thẻ tín dụng VIB Online Plus 2in1

600.000.000đ Hạn mức thẻ
599.000đ Phí thường niên
7.000.000đ Yêu cầu thu nhập
 • Hoàn phí thường niên năm đầu nếu chi tiêu hợp lệ trong 30 ngày kể từ kích hoạt, không quá 45 ngày từ ngày phát hành thẻ đạt: 6.000.000 VNĐ.
 • Miễn phí thường niên trọn đời nếu chi tiêu hợp lệ trong 30 ngày kể từ kích hoạt, không quá 45 ngày từ ngày phát hành thẻ đạt: 60.000.000 VNĐ.
Chọn để so sánh khoản vay
1 2