Thẻ tín dụng BRG Group tốt nhất 05-2024

Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

3 thẻ tín dụng BRG Group

Thẻ tín dụng SeATravel
1 reviews
Thẻ chi tiêu du lịch tốt nhất

Thẻ tín dụng SeATravel

Tích dặm bayTích điểm thưởngTrả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Từ 100 triệu VNĐ
Phí thường niên 2.200.000 VNĐ
Thu nhập từ 8.000.000 VNĐ

Tích điểm dặm bay, Voucher chơi golf, Hoàn phí thường niên, miễn lãi suất 0%

Thẻ tín dụng BRG Elite
1 reviews
Chi tiêu tại BRG tốt nhất

Thẻ tín dụng BRG Elite

Miễn phí thường niênTích điểm thưởngTrả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức 1 tỷ VND
Phí thường niên 330.000 VNĐ
Thu nhập Đang cập nhật

Miễn phí phát hành thẻ; Miễn phí thường niên năm đầu tiên, các năm tiếp theo phải đạt điều kiện; Hoàn tiền mọi giao dịch chi tiêu.

Thẻ tín dụng SeABank BRG Golf
2 reviews
Chi tiêu Golf tốt nhất

Thẻ tín dụng SeABank BRG Golf

Trả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Không giới hạn
Phí thường niên 1.980.000 VNĐ
Thu nhập từ 30 triệu VND

Ưu đãi 30% phí tập Golf; Miễn phí thường niên năm thứ nhất cho hội viên BRG Gofl; Gói bảo hiểm gần 10 tỷ đồng.

Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ

Back to top