Thẻ ghi nợ đồng thương hiệu Vietcombank Takashimaya Visa

 • Tổng quan
  Thẻ tín dụng tốt nhất cho Đồng thương hiệu, Tích điểm thưởng
  Hạn mức thẻ
  Hạng thẻ
  Thương hiệu thẻ Visa
  Thu nhập tối thiểu
 • Tiện ích & Ưu đãi
  Ưu đãi
  • Miễn phí thường niên năm đầu.
  • Miễn phí phát hành thẻ.
  Hoàn tiền, tích điểm
  Chi tiêu/dặm
  Ưu đãi đặc quyền
 • Lãi suất & Phí
  Thời gian miễn lãi tối đa 0 ngày
  Lãi suất 0%
  Phí phát hành thẻ Miễn phí VNĐ
  Phí thường niên thẻ chính 54,545 VNĐ
  Phí thường niên thẻ phụ 0 VNĐ
  Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM 1.000 VNĐ/giao dịch
  Khoản thanh toán tối thiểu
  Phí chậm thanh toán
  Phí chuyển đổi trả góp
  Phí giao dịch ngoại tệ 2,27% giá trị giao dịch
  Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Điều kiện & Thủ tục
  Điều kiện mở thẻ
  Thủ tục phát hành