Thẻ ghi nợ platinum tốt nhất 05-2024

Lê Văn Thiết

Thẻ ghi nợ tốt nhất không phải là chiếc thẻ ghi nợ có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ ghi nợ phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Thẻ thanh toán Eximbank Visa Platinum
Tốt nhất cho chi tiêu toàn cầu

Thẻ thanh toán Eximbank Visa Platinum

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 300.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán Sacombank Platinum American Express®

Thẻ thanh toán Sacombank Platinum American Express®

Hoàn tiền
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 199.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa Platinum

Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa Platinum

Hoàn tiền
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 100000
Phí thường niên 199.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ Ghi Nợ Vietbank Visa Platinum

Thẻ Ghi Nợ Vietbank Visa Platinum

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế GPBank Vision MasterCard Platinum

Thẻ ghi nợ quốc tế GPBank Vision MasterCard Platinum

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ nội địa CB Connect 24 Platinum

Thẻ ghi nợ nội địa CB Connect 24 Platinum

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế MSB Mastercard Platinum FCB

Thẻ ghi nợ quốc tế MSB Mastercard Platinum FCB

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán quốc tế HSBC Visa Platinum

Thẻ thanh toán quốc tế HSBC Visa Platinum

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán quốc tế Sacombank JCB Platinum

Thẻ thanh toán quốc tế Sacombank JCB Platinum

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 199.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế Vietinbank Visa Platinum Vpay

Thẻ ghi nợ quốc tế Vietinbank Visa Platinum Vpay

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế Vietinbank Sống khỏe

Thẻ ghi nợ quốc tế Vietinbank Sống khỏe

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ Ghi nợ Quốc tế VietinBank MasterCard Platinum Sendo

Thẻ Ghi nợ Quốc tế VietinBank MasterCard Platinum Sendo

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ

Back to top