Thẻ ghi nợ hoàn tiền tốt nhất 05-2024

Lê Văn Thiết

Thẻ ghi nợ tốt nhất không phải là chiếc thẻ ghi nợ có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ ghi nợ phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Thẻ thanh toán Sacombank Platinum American Express®

Thẻ thanh toán Sacombank Platinum American Express®

Hoàn tiền
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 199.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa Platinum

Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa Platinum

Hoàn tiền
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 100000
Phí thường niên 199.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ VCB DigiCard
Thanh toán trực tuyến tốt nhất

Thẻ ghi nợ VCB DigiCard

Hoàn tiềnMiễn phí thường niên
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu

Hoàn 5% cho giao dịch thanh toán trực tuyến. Hoàn 0,2% cho giao dịch còn lại

Thẻ ghi nợ quốc tế OCB JCB

Thẻ ghi nợ quốc tế OCB JCB

Hoàn tiền
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 100.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế OCB Passport

Thẻ ghi nợ quốc tế OCB Passport

Hoàn tiền
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 200.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế Shinhan My SOL

Thẻ ghi nợ quốc tế Shinhan My SOL

Hoàn tiềnTích điểm thưởng
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Cashback MasterCard

Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Cashback MasterCard

Hoàn tiền
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 199.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ Vietcombank Visa Platinum

Thẻ ghi nợ Vietcombank Visa Platinum

Hoàn tiền
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 327.273 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ

Back to top