Thẻ ghi nợ gold tốt nhất 05-2024

Lê Văn Thiết

Thẻ ghi nợ tốt nhất không phải là chiếc thẻ ghi nợ có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ ghi nợ phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

NCB Home Debit Gold

NCB Home Debit Gold

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế SeABank Visa Gold

Thẻ ghi nợ quốc tế SeABank Visa Gold

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế SeABank MasterCard Gold

Thẻ ghi nợ quốc tế SeABank MasterCard Gold

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ nội địa VietABank Gold

Thẻ ghi nợ nội địa VietABank Gold

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế VietinBank UPI Gold

Thẻ ghi nợ quốc tế VietinBank UPI Gold

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa Gold

Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa Gold

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 150000
Phí thường niên 150.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank MasterCard Gold

Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank MasterCard Gold

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 100000
Phí thường niên 150.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank JCB Gold

Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank JCB Gold

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 150000
Phí thường niên 150.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold

Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 150000
Phí thường niên 200.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập 6.000.000 VNĐ
Thẻ ghi nợ quốc tế ABBANK Visa Contactless Gold

Thẻ ghi nợ quốc tế ABBANK Visa Contactless Gold

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 150.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ

Back to top