Thẻ ghi nợ classic tốt nhất 05-2024

Lê Văn Thiết

Thẻ ghi nợ tốt nhất không phải là chiếc thẻ ghi nợ có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ ghi nợ phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Thẻ thanh toán Eximbank JCB Young
Tốt nhất cho chi tiêu toàn cầu

Thẻ thanh toán Eximbank JCB Young

Tích điểm thưởng
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 200.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán Eximbank Mastercard

Thẻ thanh toán Eximbank Mastercard

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 200.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán quốc tế Eximbank Visa Debit
Tốt nhất cho chi tiêu toàn cầu

Thẻ thanh toán quốc tế Eximbank Visa Debit

Tích điểm thưởng
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 200.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ nội địa Eximbank V-TOP
Tốt nhất cho chi tiêu trong nước

Thẻ ghi nợ nội địa Eximbank V-TOP

Miễn phí thường niên
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế phi vật lý LPBank-UPI Air Card

Thẻ ghi nợ quốc tế phi vật lý LPBank-UPI Air Card

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
NCB Home Debit Classic

NCB Home Debit Classic

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán Cake Basic

Thẻ thanh toán Cake Basic

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế ACB JCB

Thẻ ghi nợ quốc tế ACB JCB

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 100000
Phí thường niên 100.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập 5.000.000 VNĐ
Thẻ ghi nợ nội địa ACB Green

Thẻ ghi nợ nội địa ACB Green

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 50.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa

Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 100.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa Digi

Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa Digi

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 200.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ nội địa CB Connect 24 Classic

Thẻ ghi nợ nội địa CB Connect 24 Classic

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ

Back to top