Phí thường niên thẻ tín dụng Shinhan
21/04/2023
85 lượt xem

Phí thường niên thẻ tín dụng Shinhan

Biểu phí thường niên thẻ tín dụng Shinhan

Thẻ chính
(VNĐ/năm)
Thẻ phụ
(VNĐ/năm)
Hoàn phí thường niên
Thẻ tín dụng quốc tế Shinhan Visa Classic 110,000 Miễn phí
 • Miễn phí thường niên năm 2 trở đi nếu chi tiêu năm trước đó đạt tối thiểu 35 triệu VNĐ.
Thẻ tín dụng quốc tế Shinhan Visa E-Card 429,000 220,000
 • Miễn phí thường niên năm 2 trở đi nếu chi tiêu năm trước đó đạt tối thiểu 55 triệu VNĐ.
Thẻ Tín dụng quốc tế Shinhan Visa Platinum 1,100,000 550,000
 • Miễn phí thường niên năm 2 trở đi nếu chi tiêu năm trước đó đạt tối thiểu 110 triệu VNĐ.
Thẻ tín dụng quốc tế Shinhan Visa Gold 330,000 220,000
 • Miễn phí thường niên năm 2 trở đi nếu chi tiêu năm trước đó đạt tối thiểu 55 triệu VNĐ.
Thẻ tín dụng quốc tế Shinhan – Lotte Mart 550,000 400,000
 • Miễn phí thường niên năm 2 trở đi nếu chi tiêu năm trước đó đạt tối thiểu 55 triệu VNĐ.
Thẻ tín dụng quốc tế Korean Air – Shinhan 1,100,000 700,000
 • Miễn phí thường niên năm 2 trở đi nếu chi tiêu năm trước đó đạt tối thiểu 110 triệu VNĐ.
Thẻ tín dụng quốc tế BAEMIN – Shinhan 350,000 250,000
 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
 • Miễn phí thường niên năm 2 trở đi nếu chi tiêu năm trước đó đạt tối thiểu 35 triệu VNĐ.
Thẻ tín dụng quốc tế Shinhan Visa PWM Platinum Miễn phí Miễn phí
 • Miễn phí thường niên (thẻ chính và thẻ phụ)
Thẻ tín dụng quốc tế Shinhan Visa Travel Platinum 1,500,000 1,100,000
 • Miễn phí thường niên năm 2 trở đi nếu chi tiêu năm trước đó đạt tối thiểu 110 triệu VNĐ.
Thẻ tín dụng quốc tế Shinhan Visa Hi-Point Platinum 1,100,000 700,000
 • Miễn phí thường niên năm 2 trở đi nếu chi tiêu năm trước đó đạt tối thiểu 110 triệu VNĐ.
Thẻ tín dụng quốc tế Shinhan Visa Hi-Point Gold 550,000 400,000
 • Miễn phí thường niên năm 2 trở đi nếu chi tiêu năm trước đó đạt tối thiểu 55 triệu VNĐ.
Thẻ tín dụng quốc tế Shinhan Visa Hi-Point Classic 350,000 250,000
 • Miễn phí thường niên năm 2 trở đi nếu chi tiêu năm trước đó đạt tối thiểu 35 triệu VNĐ.
Đánh giá post

Bài viết liên quan

Thẻ ngân hàng

Cách kích hoạt thẻ Sacombank trên điện thoại đơn giản

31/05/2023 13 lượt xem

Biểu phí thường niên thẻ tín dụng Shinhan [table-annual-fees ids="29236,29241,29246,29249,29271,29274,29284,29280,29277,29266,29265,29262,29258,29255,29252,23225" post_type="the-tin-dung"]

Tài khoản

Ủy nhiệm chi Vietcombank là gì? Cách viết mẫu uỷ nhiệm chi VCB

31/05/2023 11 lượt xem

Biểu phí thường niên thẻ tín dụng Shinhan [table-annual-fees ids="29236,29241,29246,29249,29271,29274,29284,29280,29277,29266,29265,29262,29258,29255,29252,23225" post_type="the-tin-dung"]

Chuyển và nhận tiền

Tài khoản nguồn không hợp lệ Vietcombank là gì? Cách xử lý

31/05/2023 28 lượt xem

Biểu phí thường niên thẻ tín dụng Shinhan [table-annual-fees ids="29236,29241,29246,29249,29271,29274,29284,29280,29277,29266,29265,29262,29258,29255,29252,23225" post_type="the-tin-dung"]

Tài khoản

6 cách kiểm tra số dư tài khoản Vietinbank đơn giản

31/05/2023 24 lượt xem

Biểu phí thường niên thẻ tín dụng Shinhan [table-annual-fees ids="29236,29241,29246,29249,29271,29274,29284,29280,29277,29266,29265,29262,29258,29255,29252,23225" post_type="the-tin-dung"]

Gửi tiết kiệm

Hướng dẫn tra cứu sổ tiết kiệm Agribank chi tiết nhất

31/05/2023 32 lượt xem

Biểu phí thường niên thẻ tín dụng Shinhan [table-annual-fees ids="29236,29241,29246,29249,29271,29274,29284,29280,29277,29266,29265,29262,29258,29255,29252,23225" post_type="the-tin-dung"]

Ngân hàng số

Cách thay đổi số điện thoại ACB online chi tiết

30/05/2023 48 lượt xem

Biểu phí thường niên thẻ tín dụng Shinhan [table-annual-fees ids="29236,29241,29246,29249,29271,29274,29284,29280,29277,29266,29265,29262,29258,29255,29252,23225" post_type="the-tin-dung"]