BIDC

Ngân hàng Ðầu Tư và Phát Triển Campuchia

Giới thiệu

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (tiếng Anh: Bank for Investment and Development of Cambodia) là ngân hàng và là công ty con trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Campuchia.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) được biết đến với tên gọi hiện tại sau một quá trình tái cơ cấu từ tiền thân là Ngân hàng Đầu tư Thịnh Vượng, ngân hàng này được thành lập lần đầu vào năm 2007. Quá trình tái cơ cấu này đánh dấu sự thay đổi không chỉ về tên gọi mà còn cả về quy mô và hoạt động. BIDC hoạt động dưới sự kiểm soát và quyền sở hữu chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thông qua công ty con của mình là Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Campuchia.

Theo thống kê từ năm 2011, BIDC đã trở thành một trong năm ngân hàng hàng đầu tại Campuchia về quy mô tài sản. Điều này phản ánh sức mạnh và tiềm năng của ngân hàng trong việc hỗ trợ các dự án đầu tư và phát triển kinh tế tại Campuchia.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của BIDC là cung cấp vốn đầu tư vào Campuchia, với một ưu tiên đặc biệt cho các khoản đầu tư đến từ các tổ chức Việt Nam. Không chỉ giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Campuchia, BIDC cũng đóng một vai trò đáng kể trong việc tạo điều kiện cho các dự án đầu tư của Việt Nam tại nước này. Khoản đầu tư channeled thông qua BIDC chiếm một phần lớn trong tổng số vốn đầu tư mà Việt Nam dành cho Campuchia, làm tăng cường quan hệ đối tác giữa hai nước.

Tin tức BIDC