Gửi tiết kiệm chứng chỉ tiền gửi tốt nhất 05-2024

5 sản phẩm tiết kiệm chứng chỉ tiền gửi

Chứng chỉ tiền gửi BIDV
Tiết kiệm online

Chứng chỉ tiền gửi BIDV

Đăng ký ngay
so sánh
Số tiền tối thiểu 50.000.000 VNĐ
Lãi suất 4.7 %/năm
Kỳ hạn gửi 1 - 24 tháng
Chứng chỉ tiền gửi MBBank
Tiết kiệm online

Chứng chỉ tiền gửi MBBank

Đăng ký ngay
so sánh
Số tiền tối thiểu 0 VNĐ
Lãi suất Miễn phí
Kỳ hạn gửi Từ 6 tháng
Chứng chỉ tiền gửi BVBank
Tiết kiệm online

Chứng chỉ tiền gửi BVBank

Đăng ký ngay
so sánh
Số tiền tối thiểu 10.000.000 VNĐ
Lãi suất 8.4 %/năm
Kỳ hạn gửi 6 - 36 tháng
Chứng chỉ tiền gửi SCB
Tiết kiệm online

Chứng chỉ tiền gửi SCB

Đăng ký ngay
so sánh
Số tiền tối thiểu 100.000.000 VNĐ
Lãi suất 8.9 %/năm
Kỳ hạn gửi 189 ngày
Chứng chỉ tiền gửi Techcombank
1 reviews
Tiết kiệm online

Chứng chỉ tiền gửi Techcombank

Đăng ký ngay
so sánh
Số tiền tối thiểu 10.000.000 VNĐ
Lãi suất 2.7 %/năm
Kỳ hạn gửi 48 tháng
Thêm
Thêm
Thêm
Chọn tối đa 3 so sánh
Back to top