Chuyển đổi tỷ giá SGD sang CNY

Công cụ chuyển đổi tỷ giá SGD sang CNY chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 SGD = 5.37 CNY

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 19-05-2024

Biểu đồ biến động giá tiền SGD sang CNY

1 SGD = 5.37 CNY


Lịch sử tỷ giá 1 SGD đổi sang CNY 7 ngày qua

Ngày SGD CNY
12-05-2024 1 SGD 5.35 CNY
13-05-2024 1 SGD 5.35 CNY
14-05-2024 1 SGD 5.37 CNY
15-05-2024 1 SGD 5.37 CNY
16-05-2024 1 SGD 5.37 CNY
17-05-2024 1 SGD 5.37 CNY
19-05-2024 1 SGD 5.37 CNY

Chuyển đổi tỉ giá SGD sang CNY

Chuyển đổi tỉ giá CNY sang SGD

Back to top