Chuyển đổi tỷ giá JPY sang THB

Công cụ chuyển đổi tỷ giá JPY sang THB chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 JPY = 0.23 THB

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 20-05-2024

Biểu đồ biến động giá tiền JPY sang THB

1 JPY = 0.23 THB


Lịch sử tỷ giá 1 JPY đổi sang THB 7 ngày qua

Ngày JPY THB
12-05-2024 1 JPY 0.24 THB
13-05-2024 1 JPY 0.24 THB
14-05-2024 1 JPY 0.24 THB
15-05-2024 1 JPY 0.23 THB
16-05-2024 1 JPY 0.23 THB
17-05-2024 1 JPY 0.23 THB
20-05-2024 1 JPY 0.23 THB

Chuyển đổi tỉ giá JPY sang THB

Chuyển đổi tỉ giá THB sang JPY

Back to top