Danh sách các chi nhánh ACB ở Nha Trang, Khánh Hòa

Công cụ giúp bạn tìm vị trí các chi nhánh ACB gần nhất tại Nha Trang, Khánh Hòa một cách nhanh chóng.

Tìm kiếm vị trí chi nhánh gần nhất

Danh sách chi nhánh ACB tại Nha Trang, Khánh Hòa

Ngân hàng TMCP Á Châu (Gọi tắt là ACB) có hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch trải rộng tại Nha Trang.

Hiện tại, ACB chi nhánh Nha Trang có tổng cộng 5 chi nhánh, phòng giao dịch.


Số TT Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 ACB PGD Chợ Đầm (0258) 381 9570
2 ACB CN Khánh Hòa (0258) 3525999
3 ACB PGD Phước Long (0258) 3883999
4 ACB PGD Vĩnh Phước (0258) 3543999
5 ACB PGD Phương Sơn (0258) 356 2999

Xem thêm Các chi nhánh khác:

Tin tức ngân hàng ACB