Danh sách điểm đặt cây ATM VRB tại Nha Trang, Khánh Hòa

Công cụ giúp bạn tìm vị trí các cây ATM VRB gần nhất tại Nha Trang, Khánh Hòa một cách nhanh chóng.

Tìm kiếm vị trí đặt cây ATM gần nhất

Danh sách điểm đặt cây ATM VRB tại Nha Trang, Khánh Hòa

Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (Gọi tắt là VRB) có mạng lưới cây ATM rộng khắp tại Nha Trang.

Hiện tại, VRB có tổng cộng 2 trụ ATM đặt tại Nha Trang, Khánh Hòa.


Số TT Ngân hàng Địa chỉ ATM Bản đồ
1 VRB 151 Thống Nhất, Tp Nha Trang, Khánh Hòa
2 VRB B4 đường Trần Phú, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

Xem thêm Vị trí ATM khác:

Tin tức ngân hàng VRB

Back to top