Danh sách điểm đặt cây ATM Citibank tại Quận Ba Đình, Hà Nội

Công cụ giúp bạn tìm vị trí các cây ATM Citibank gần nhất tại Quận Ba Đình, Hà Nội một cách nhanh chóng.

Tìm kiếm vị trí đặt cây ATM gần nhất

Danh sách điểm đặt cây ATM Citibank tại Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngân hàng Citibank Việt Nam (Gọi tắt là Citibank) có mạng lưới cây ATM rộng khắp tại Quận Ba Đình.

Hiện tại, Citibank có tổng cộng 0 trụ ATM đặt tại Quận Ba Đình, Hà Nội.


Số TT Ngân hàng Địa chỉ ATM Bản đồ

Xem thêm Vị trí ATM khác:

Tin tức ngân hàng Citibank

Back to top